fiske

Förvaltning av Östersjöns resurser


Östersjöns resurser utnyttjas idag ohållbart. Problemet är av socioekonomisk natur – människan nyttjar resurserna utan eftertanke och tar inte i beaktande vilka effekter exploateringen får på Östersjöns sköra ekosystem, och i slutändan även på oss själva.

Den stora utmaningen och samtidigt lösningen på problemet är att lyckas styra nyttjandet av resurserna i en hållbar riktning, något som skulle kunna åstadkommas ifall både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter togs i beaktande på daglig basis inom resursförvaltningen.

Projektet med originaltiteln ”Resource management in the Baltic Sea” bjöd in deltagare med en varierande bakgrund att delta i en workshop där Östersjön och de sociala, ekonomiska och legala aspekter som berör förvaltningen av de levande resurserna, med fokus på fiske, diskuterades.

old2

Status på projektet

Start: 2007-09-24
Slut: 2008-06-30

PROJEKTLEDARE

Mikael Hildén, Finlands miljöcentral (SYKE)

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org

PROJEKTMATERIAL

2008-08-15 - Rapport
Resource management in the Baltic Sea