fiske

Fisket och fisken ur ett ekosystemperspektiv

En väl avvägd fiskeriförvaltning skulle kunna leda till att situationen i Östersjön förbättrades markant. Tyvärr är kunskapen om hur fisk och fiske påverkar Östersjöns ekosystem bristfällig, varför det är svårt att rekommendera åtgärder för fiskeriförvaltningen, vilka med säkerhet kommer att ha goda effekter på Östersjöns miljö.

För att diskutera problematiken runt dessa frågor inbjöds forskare med varierande bakgrund att delta i ett arbetsmöte som gick under namnet ”The Baltic Sea fish stocks and fisheries in their ecosystem context”.

Rapporten från workshopen finns att läsa här till höger.

old1

Status på projektet

Start: 2007-06-04
Slut: 2008-09-30


Projektledare

Heikki Peltonen

 

PROJEKTMATERIAL

2008-02-20 - Rapport
The Baltic Sea fish stocks and fisheries in their ecosystem context

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org