fiske

Ekologiska effekter av fisket i Östersjön

I november 2006 anordnades i Stockholm en workshop där de ekologiska effekterna av Östersjöfisket diskuterades. Målet med mötet var att identifiera kunskapsluckor samt att lägga fram förslag till hur man skulle kunna förbättra situationen i Östersjön.

I Östersjön har fisket och dess effekter på havsmiljön skapat en växande oro. Inte enbart för att vissa specifika fiskarter utsätt för ett hårt fisketryck, utan även för att utfiskningen av fiskarter som befinner sig högst upp i näringskedjan skapar obalans i hela det marina ekosystemet.

Den drastiska minskningen av rovfisk i Östersjön under de senaste decennierna visar att den nuvarande fiskeförvaltningen är otillräcklig.

old3

Status på projektet

Start: 2006-09-22
Slut: 2006-11-31

sturehansson

Projektledare

Sture Hansson, Stocholms universitet

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org