fiske

Ekosystemansats i fiskeriförvaltningen för Östersjön


Den gemensamma fiskeripolitiken (CFP) är EUs instrument för att förvalta fiske och vattenbruk inom EU. CFPn ska på ett hållbart sätt reglera och skydda ekosystemet i EUs hav och vattendrag.

Därför skall EU tillämpa försiktighetsprincipen genom att vidta åtgärder för att skydda och bevara levande akvatiska djur och växter och minimera fiskets påverkan på de marina ekosystemen. Trots detta är flertalet fiskarter i EUs vatten hotade av utfiskning.

I studien "Achieving an ecosystem approach to fisheries management in the Baltic Sea: relevance of Member States" delegated powers under the CFP and their nature conservation duties? undersöktes olika möjligheter för enskilda länder inom EU att utveckla fiskeriförvaltningen i en mer hållbar riktigt.

Resultatet från studien finns att läsa i rapporten här till höger.

old4

Status på projektet

Start: 2007-02-15
Slut: 2007-05-31


Projektledare

Daniel Owen