fiske

Big fish back: riskanalys

Inom projektet ”Big Fish Back”, som är initierat av den svenska regeringen och verkställs av Fiskeriverket, undersöktes möjligheten att i Östersjön återskapa ett ekosystem som domineras av stora rovfiskar.

Projektet fokuserade både på rovfiskar i det öppna Östersjön, t.ex. torsk, samt på rovfisk som är viktiga i de kustnära vattnen, bl.a. gädda och gös.

Olika åtgärder kommer att testas och man ämnar bl.a. avlägsna stora mänger skarpsill. Före dessa åtgärder vidtas bör dock en riskanalys göras, något som utförts inom ramen för det här projektet.

old2

Status på projektet

Start: 2007-12-18
Slut: 2008-04-01


Projektledare

Berglund, Fiskeriverket

 

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org

PROJEKTMATERIAL

2008-07-08 - Rapport
Risk analysis and evaluation