fiske

Hur mycket torsk finns det i Östersjön?

Fiskare och forskare verkar vara oeniga om hur mycket torsk det finns I Östersjö. Inte ens bland forskare är man enig. Då det finns vinstintressen i att presentera siffror som visar på goda bestånd av torsk blir ofta beräkningarna missvisande.

Professor Daniel Pauly har i detta projekt med originaltiteln “Total marine fisheries extractions by country in the Baltic Sea”, gått igenom data från 50-talet fram till idag.

Pauly inkluderar även inofficiella data om hur mycket fisk som har landats (alltså tagits i land) i sina beräkningar. Fisk som har fångats illegalt eller som har dumpats av olika skäl räknas in. Då liknande beräkningar ligger till grund för olika politiska beslut gällande fisket (som fiskekvoter till exempel) är det viktigt att räkna in svinnet och inte bara hur mycket fisk som tagits i land.

Läs rapporten här till höger för att se resultaten av projektet.

old4

Status på projektet

Start: 2007-12-01
Slut: 2009-12-31


Projektledare

Daniel Pauly, Universitetet British Columbia