fiske

Bästa förvaltningsmetoderna för fiske i Östersjön


Originaltitel: Best practice of fisheries management: learning from other marine areas and applying it to the Baltic Sea context

Fiskeförvaltning i Europa har underlåtit att uppfylla sina mål enligt den nuvarande europeiska fiskeripolitiken. Östersjöns fiskeindustri är ett tydligt exempel, som ger överväldigande bevis.

I detta projekt har internationellt erkända forskare med naturvetenskaplig-, ekonomisk- eller statsvetenskapliginriktning undersökt exempel på framstående fiskeriförvaltning. Forskarna har undersökt olika förvaltningssätt från olika delar av världen.

Forskarna har genom fördjupad analys av fallstudier utarbetat rekommendationer för förvaltning och politik. Översynen av den gemensamma fiskeripolitiken (CFP), som inleddes under våren 2009, ger en möjlighet till att förändra den europeiska fiskeriförvaltningen.

old1

Status på projektet

Start: 2008-12-01
Slut: 2009-04-01


Projektledare

BalticSea2020

 

PROJEKTMATERIAL

2009-05-29 - Rapport
Best practices for fisheries management

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org