fiske
2019-02-26

PARACOD miniprojektbild

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet ska undersöka parasiters påverkan på östersjötorskens kondition och överlevnad.

Läs mer: Parasiters påverkan på östersjötorskens kondition

2017-08-22

gddfabrik pl2 mini

En metod för att stärka beståndet är att anlägga så kallade gäddfabriker, men har åtgärden effekt? Med stöd från BalticSea2020 ska det här projektet undersöka om gäddfabriker ökar bestånden längs östersjökusten.

Läs mer: Gäddfabriker - spelar det någon roll för Östersjöns kustområde?

2017-01-30

HSvedang

För att utveckla och införa en ekosystembaserad fiskeriförvaltning i Östersjön, behövs en bättre förståelse av den individuella tillväxten hos olika fiskarter fram tills idag.

Läs mer: Hundra år av tillväxt - en röst från arkivet

2017-06-13

savethecod

Efter många års överfiske är torskbeståndet i kris. BalticSea2020 startar nu ett projekt för att stärka torskbeståndet, bl.a. genom att föreslå stopp för trålfiske efter torsk.

Läs mer: Rädda östersjötorsken – skydda kustfisket

2016-01-25

TABASCOmini

Internationellt projekt som ska undersöka torskens tillväxt i östra Östersjön.

Läs mer: Märkningsprojekt för att kartlägga torskens tillväxt