fiske

CFP Reform program

År 2014 träder EU:s reformerade fiskelagstiftning (CFP) i kraft. Processen för att revidera CFP’n startade redan 2007 och under hela tiden, fram till de avgörande besluten 2013, har BalticSea2020 varit djupt engagerad för att bidra till att den nya lagstiftningen leder till en bättre marin miljö med livskraftiga fiskbestånd och förutsättningar för en lönsam fiskeflotta.

summary cfp
Se film om BalticSea2020s arbete med reformeringen av den gemensamma fiskeripolitiken. (Filmen är på engelska).

BalticSea2020s arbete med reformeringen av den gemensamma fiskeripolitiken (CFP)
År 2011 presenterade EU-kommissionen, under ledning av EU-kommissionär Maria Damanaki, ett progressivt förslag till ny gemensam fiskelag för EU-länderna. Fem delar har varit centrala för BalticSea2020:

  • Ekosystemansatsen: att fiskeriförvaltning ska vara en del av förvaltningen av hela havsmiljön.
  • Maximum sustainable yeald (MSY): att fisket förvaltas långsiktigt enligt principen om maximalt hållbart uttag.
  • Utkastförbud införs: att all fångad fisk skall landas och räknas av kvoten.
  • Regionalisering: att förvaltningen av havsområden hanteras av gränsande länder.
  • Att subventioner för att bedriva fiske fasas ut.

För att sprida detta budskap, och för att förmedla en förståelse för att förslaget gagnar både industrin och miljön, har stiftelsen träffat mer än 200 EU-parlamentariker och nationella politiker i Sverige, Danmark, Polen, Tyskland, Frankrike och Spanien.

BalticSea2020 har informerat om forskning och pågående förvaltningsförsök - studier som har förbättrat situationen för fiskbestånden och ökat lönsamheten för fiskeindustrin. Stiftelsen har också utarbetat förslag på hur erfarenheter från dessa studier kan införas i den nya fiskelagen. BalticSea2020 har bland annat utarbetat informationsmaterial om fiskeriförvaltning och effekter av fiskesubventioner.

Läs mer om EUs nya fiskelag (grundförordningen)
Läs mer om EUs nya lag om fiskesubventioner

Kortfilm
År 2012 intervjuade BalticSea2020 fiskare, forskare och förvaltare runt Östersjön för att få deras syn på den pågående reformen. Du kan se filmen här:
BalticSea2020 position regarding the draft CFP regulation. Filmen är cirka 7 min lång.

Artiklar
Läs artikeln om CFP Reform program, där Jacob Hagberg (fd projektledare hos BalticSea2020) berättar om betydelsen av en ny och förbättrad gemensam fiskeripolitik. Klicka här.

Läs också stiftelsens artikel om Fish For the Future som berättar om sin syn på den nya gemensamma fiskeripolitiken. Träffa EU-parlamentarikerna Isabella Lövin (numera miljö- och klimatminister samt vice statsminister), Christofer Fjellner och Chris Davies, som inför röstningen den 6 februari 2013 arbetade hårt för att parlamentet skulle stödja en fiskelag som lägger grunden till ett hållbart och lönsamt fiske. Läs hela artikeln här.

 
THE LAST COD photo by Peter Ostlund

Status på projektet

Start: 2010-12-14
Slut: 2017-12-31


KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org

 

PROJEKTMATERIAL


2013-07-03 - Nybörjarguide om reformen av EU's fiskesubventioner (Fish For the Future)
Fish For the Future - Beginnners' guide on the reform of EU fish subsidies
2013-06-27 - Vykort om EU's fiskesubventioner
Hur gammal tror du att den här båten är?
2012-11-07 - Nybörjarguide till den gemensamma fiskeripolitiken (Fish For the Future)
Fish For the Future - Beginners' guide on the reform of the common fishery policy
2012-10-03 - Faktablad om pågående försök av utkastförbud i nordöstra Atlanten
Reform of the Common Fisheries Policy. Briefing on discards
2012-10-03 - Faktablad om pågående MSY-förvaltning och effekterna för fiskindustrin och ekosystemet
Reform of the Common Fisheries Policy. Briefing on ecosystem-based management and MSY
2012-10-03 - Faktablad om pågående diskussioner om regionaliseringen av fiskeripolitiken
Reform of the Common Fisheries Policy. Briefing on regionalisation
2012-10-03 - Faktablad om existerande förvaltningssystem för överförbara individuella kvoter i fiskeriförvaltningen.
Reform of the Common Fisheries Policy. Briefing on TFCs
2012-09-07 - Artikel - Jacob Hagberg om fiskeripolitikens betydelse för fisket och den marina miljön i Östersjön
Betydelsen av en ny och förbättrad gemensam fiskeripolitik
2012-02-07 - Rapport - sammanfattning om CFP-reformen
Key issues in the draft CFP regulation
2012-02-07 - Rapport
BalticSea2020 Position on the reform of the common fisheries policy
2012-02-01 - Rapport
The effect of following scientific advice
2011-12-05 - Rapport
Proposal for a regulation of the European parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund
2011-07-08 - Rapport
Juridiska frågor kring regionalisering av EUs gemensamma fiskeripolitik i ljuset av Lissabonfördraget
2010-09-29 - Debattinlägg
Bidrag till diskussionen om reformen av CFP:n – Avskaffande av subventioner till fisket
2010-09-01 - Remissvar
BalticSea2020s synpunkter på förslag till genomförande av direktiv 2008/56/EG
2008-10-22 - Rapport
Ekonomin i svenskt östersjöfiske