overgodning

Orsaker till B-vitaminbrist hos ejder och blåmussla

Tidigare studier i Östersjön har visat att flera arter av fisk, och nu på senare tid även många fågelarter, är drabbade av vitamin B1 (tiamin) brist. Bristen orsakar beteende- och reproduktionsstörningar och leder även till överdödlighet hos både vuxna fiskar och fåglar. Vad orsakar B-vitaminbristen? Det är vad docent Lennart Balk ska ta reda på i projektet ”Orsaker till B-vitaminbrist hos ejder och blåmussla”.

Bakgrund
Det faktum att många arter inom olika djurklasser och olika ekologiska nischer är drabbade av tiaminbristen gör det rimligt att anta att det finns en gemensam bakomliggande orsak. Det är också mycket troligt att denna orsak är kemisk, eftersom sjuklighet och dödlighet av detta slag, och av denna omfattning, aldrig kan anses vara naturlig.

Målsättning
Projektets målsättning är att utreda vilken kemisk faktor som ligger bakom den dokumenterade tiaminbristen hos fåglar i Östersjöområdet. Projektgruppen fokuserar på ejder eftersom den arten utgör den mest typiska fågelarten i Östersjön som lider av tiaminbrist.

Blåmusslan utgör en mycket central art, dels för hela Östersjön som innanhav och dels som huvudföda för ejdern. Därför använder projektgruppen blåmusslan som indikator på tiaminstatus för olika lokala/regionala områden i Östersjön. En annan viktig målsättning är att karaktärisera tiaminförändringar under årscykeln i olika regioner hos blåmussla. Resultaten kommer att kunna utgöra viktig information för att välja vilka kemiska faktorer som kan ligga bakom tiaminbristen.

Resultat
Resultaten visar bland annat att den höga förekomsten av tiaminbrist leder till sämre hälsa och dålig reproduktion. På sikt kan effekterna leda till att populationer minskar och försvinner. En viktig slutsats är också att tiaminbristen varierar i styrka - beroende på tid och rum är tiaminbristen mer eller mindre. Läs mer om studien och resultat här.

ejder

Status på projektet

Start: 2010-07-07
Slut: 2013-12-31

lennartbalk

Projektledare

Lennart Balk, Stockholms universitet

 

PROJEKTMATERIAL

2016-12-14 - Pressmeddelande
Professor Lennart Balk publicerad i Scientific Reports
2010-11-01 - Pressmeddelande
10,5 miljoner till studie om fågeldöden i Östersjön

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org