overgodning
2018-01-05

Granhag2 mini

För att minska miljöbelastningen från sjöfart ska det här projektet undersöka och analysera båtbottenfärgers påverkan på Östersjön. 

Läs mer: Minskad miljöbelastning från sjöfart i Östersjön

2017-01-18

kryssare frp

För att nå en effektiv minskning av näringstillförsel från fartyg ska det här projektet kartlägga och beskriva de största källorna från sjöfarten.

Läs mer: Kartläggning av näringstillförsel från sjöfart till Östersjön

2014-06-30

Fosfortyper-mini

För att veta vilka fosfortyper som bidrar till övergödning i Björnöfjärden och Östersjön, undersöker Uppsala universitet fosfor från jordbruks- och skogsområden.

Läs mer: Utvärdering av fosfor som bidrar till övergödning

2016-10-04

blastang manual2

Projektet syftar till att ta fram en manual, som visar var och hur blåstången kan komma tillbaka.

Läs mer: Restaurering av blåstångssamhällen – en manual för tillvägagångssätt

2013-08-01

Bottenveg

Inom programmet Levande kust vill BalticSea2020 tillsammans med Sverige Vattenekologer förbättra växtsamhället i Björnöfjärden.

Läs mer: Restaurering av vegetationsklädda bottnar