overgodning
2018-02-12

Granfjarden mini

Projektet undersöker metoder som kan vara potentiella fosforbindare i övergödda, grunda vikar. 

Läs mer: Fosforbindning i grunda övergödda vikar – vilka ämnen fungerar?

2011-05-10

levandekust_liten

2011 påbörjades arbetet med BalticSea2020s storskaliga kustzonsprogram.

Läs mer: Levande kust