Dokumentärfilm: Spöken i Östersjön

"Från slutet av 50-talet då vi började använda syntetiskt material i nät och andra fiskeriredskap har 100 000-tals km nät lagts ut i Östersjön – många av dem har förlorats. Forskning har kommit fram till att svenska fiskare förlorar ca 165 km nät varje år – man kan ju tänka sig hur mycket det blir på 20 år.
Om övriga länder runt Östersjön fiskar på ett liknande sätt och om vi för enkelhetens skull utgår från att dessa länder förlorar lika många kilometer nät som svenska fiskare så blir det 1320 km som ligger kvar där - per år. Det blir 26 400 km på 20 år vilket motsvarar Östersjöns sträckning från norr till söder ungefär 18 gånger." Så börjar filmen "Spöken i Östersjön" som dykaren, musikern och filmaren Joakim Odelberg arbetar med.

Bakgrund
I Östersjön liksom i många andra hav finns fiskeredskap som har slitit sig, tappats från fiskebåtar eller rent utav bara glömts bort. Fiskeredskapen driver och fortsätt er att fånga fisk till ingen nytta. De herrelösa fiskeredskapen kallas för spökgarn och är en form av marin nedskräpning. Spökgarnen innebär negativa effekter på sjösäkerhet för både fritidsbåttrafik och kommersiell sjöfart men har också negativa effekter för fiskeindustrin samt orsakar ekologiska skador. Spökfiske är också djurplågeri och ett slöseri med naturresurserna.

Målsättning
Under första delen av projekttiden ägnade sig projektgruppen åt rekognoseringsarbete, för att hitta områden med nedskräpning och kunniga personer för intervjuer. Själva inspelningen har skett i Sverige, Polen och Litauen samt dess havsområden.

Filmen innehåller material från både ovan och under ytan. Målsättningen med filmen var att på ett estetiskt och personligt vis uppmärksamma problemet med nedskräpning och spökfiske i Östersjön.

Tänkt målgrupp är allmänhet, politiker, fiskenäringen, journalister, forskare i Sverige och i Europa. Klicka här för att komma till filmer och trailers.

spokfilm

Status på projektet

Start: 2010-03-08
Slut: 2011-12-31

joakimodelberg

Projektledare

Joakim Odelberg, Leofilm

 

PROJEKTMATERIAL

2010-09-01 - Lägesrapport
Ghosts In the Baltic Sea

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org