Östersjöhus på Skansen

BalticSea2020 och Skansen har uppfört ett unikt kunskapshus om Östersjön. Syftet är att öka allmänhetens kännedom om havet samt erbjuda en plats för skolelever där de kan lära sig mer om Östersjön och den framtid innanhavet står inför. 

Östersjöhuset, Baltic Sea Science Center, består av utställningar, akvarier, lektionssalar och laboratorium. I tre stora akvarier möter besökaren fiskar som t.ex. torsk, piggvar, havsöring, sjurygg, men också olika typer av växtliv, och får möjligheten att lära sig mer om den marina miljön. De pedagogiska rummen, som i första hand riktar sig till högstadie- och gymnasieelever, lyfter fram fyra olika miljöutmaningar – övergödning, överfiske, miljögifter och utarmad mångfald, aktuell forskning och framtida lösningar. Huset erbjuder också utrymme för undervisning med skolsal och laboratorium – en plats för nästa generation att skapa förutsättningar för ett renare hav.

Baltic Sea Science Center är en plats dit alla kan gå för att lära sig mer om Östersjöns unika miljö, få grepp om den svåra situation som havet befinner sig i och ta reda på vad vi tillsammans kan göra för att vända utvecklingen i Östersjön i positiv riktning.

Byggnaden ligger mellan Skansen-Akvariet och Galejans tivoliområde. Huvudfinansiär är BalticSea2020, med stöd av Skansen.  

Samarbete med Stockholms universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet
Östersjöhusets innehåll har utarbetats i tätt samarbete med forskare från två av Sveriges främsta universitet - Stockholms universitet (SU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), och berör ämnen som t.ex. matförsörjning i framtiden, hållbara fiskbestånd och åtgärder mot övergödning. 

Våren 2019 ingvigdes Baltic Sea Science Center där bl.a. H.K.H. Kronprinsessan Victoria, Björn Carlson (grundaren av BalticSea2020), John Brattmyhr (chef för Skansen) och Maria Torén (Kommunikationschef Skansen) deltog. Läs gärna mer om BSSC i artiklarna under "Projektmaterial" till höger.

För mer information, se också Skansens hemsida här.

 

Skansen
Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA

Status på projektet

Start: 2015-03-01
Slut: 2019-03-31

Projektledare

Skansen - med stöd av BalticSea2020

 

PROJEKTMATERIAL

2019-04-16 - Pod-tips!
Akvaristerna - Följ med dem i det dagliga arbetet med djur och natur under ytan på Baltic Sea Science Center
Röster om Östersjön - en serie med intervjuer med människor som arbetar med Baltic Sea Science Center
2019-04-12 - Artikel av BalticSea2020
Baltic Sea Science Center har öppnat!
2019-04-12 - Inslag i Vetenskapsradion
Skansens nya centrum ska lära oss mer om Östersjön
2019-04-11 Inslag på SVT Nyheter
Dyk ner under ytan på Skansen – ny utställning om Östersjön
2019-04-10 - Pressmeddelande från Skansen
Varför väljer man att investera 500 miljoner i Östersjön?
2019-01-31 - Inslag i TV4 Nyhetsmorgon
Här släpps torsken i ett historiskt torsk-släpp
2018-10-19 - Uppdatering
Baltic Sea Science Center tar form!
2018-01-22 - Uppdatering: Reportage om Baltic Sea Science Center i Dagens Nyheter
Bygget av Baltic Sea Science Center på Skansen i Dagens Nyheter
2017-02-17 - Uppdatering: Förberedlser för bygget
Förberedelser för Östersjöhuset på Skansen
2016-11-16 - Uppdatering: Första spadtaget för Baltic Sea Science Center
Första spadtaget för Östersjöhuset på Skansen
2015-03-03 - Pressmeddelande
100 miljoner till Östersjöns framtid på Skansen!

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org