Film: Svenska Hamnar

I en unik serie om Östersjön möter meteorolog Madeleine Westin människor som alla verkar för att vi ska rädda vårt vackra hav som idag står under stor press. Längs östersjönkusten, i en resa från norr till söder, visar hon de unika miljöer som vi alla kan nyttja.

För att bevara och förbättra Östersjön behövs ett stort engagemang och stora insatser. Men så länge det ser bra ut på den glittrande vattenytan är det få som inser hur allvarlig situationen egentligen är. I programserien Svenska Hamnar möter Madeleine Westin allt från båtälskaren i den vackra lilla gästhamnen till krögaren och yrkesfiskare i genuina gamla fiskeläger. Hon pratar med specialister och experter för att förstå. I varm ton gör hon en kombination av väder och resa med fokus på miljön och de utmaningar som vi står inför för att förbättra det känsliga havet – Östersjön.

Programserien består av åtta avsnitt där det sista är en sammanfattning av de sju första som var och ett speglar ett ämne och område. I varje program landar programmet i en av våra hamnar runt Östersjön.

Syfte och mål
Syftet med programmen är att framhålla ett hållbart miljöarbete, genom att informera och därmed kunna stödja de pågående projekten runt Sveriges kuster. Målet är att bidra till en positiv utveckling av havsmiljön runt vår kust och förbättra och sprida kunskap om Östersjön.

Programserien visades i TV4s samtliga tv-kanaler, samt i TV4 Play (OBS: Svenska Hamnar - Östersjön utgick från TV4 Play
2015-12-30)
.

Följande filmer togs fram inom programserien:

Film 1
Svenska hamnar del 1 - Skärgård

Film 2
Svenska hamnar del 2 - Hav i förändring

Film 3
Svenska hamnar del 3 - Livet till sjöss

Film 4
Svenska hamnar del 4 - Östersjömat

Film 5
Svenska hamnar del 5 - Spöknät

Film 6
Svenska hamnar del 6 - Fiske

Film 7
Svenska hamnar del 7 - Livet till sjöss

Film 8
Svenska hamnar del 8 - Ett framtida Östersjön

SvenskaHamnar

Status på projektet

Start: 2013-06-01
Slut: 2013-12-31

Projektledare

Claes Ling – Vannerus

PROGRAMLEDARE

Madeleine Westin

 

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org