The Baltic Sea Media Project - ett upplysande projekt

Östersjöfrågan angår 90 miljoner människor - så många bor runt havet. Under ledning av journalisten Folke Rydén och fotografen Mattias Klum kommer fem dokumentärfilmer och två spelfilmer att produceras. Dokumentärerna skall skildra de hot och utmaningar som Östersjön står inför. Filmerna skall även visa allt det vackra som finns i havet samt illustrera hur viktigt havet är för både havsinvånarna och de som bor i dess närhet.

Dokumentärfilmerna
Den första dokumentärfilmen ”Alla torskar” var klar hösten 2009 samtidigt som Sverige var ordförande i EU och Östersjön stod högt upp på den politiska dagordningen. Filmen berättade om det enorma slöseriet med fin matfisk som kastas tillbaka till havet till följd av en dålig lagstiftning. Frågan som ställdes: ”Kommer politiker, med stöd av forskare och fiskare, att kunna ändra lagen?” Nästa film ”Vårt grisiga hav” berättade om kopplingen mellan Östersjöns övergödning och intensiv djurproduktion. Våren 2013 hade den tredje filmen, ”Den andra vågen”, premiär. I filmen beskrivs miljögifter som hittats i och runt Östersjön, i naturen och i människokroppar. 2015 var den fjärde filmen klar - Hotet på Havet. Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav och filmen handlar om hur det påverkar innanhavets miljö. Den sista filmen, ”Österjön - hot och hopp (2019)”, är en återblick – hur gick det sen? Vi återbesöker fisket, de industriella djurgårdarna och miljögifter. Totalt har dokumentärfilmerna TV-sänts i mer än 13 länder både inom EU och utanför.

Naturfilmerna
År 2013 hade Mattias Klums första spelfilm ”Betraktaren” premiär. Betraktaren är en unik film om livet runt Östersjön där filmteamet följt både djur och människor runt ett lika vackert som hotat innanhav. Arbetet med den andra filmen, ”Havets Öga”, startade 2014 och är en av de första naturfilmerna om Östersjön som på djupet skildrar alla dess invånare. Filmen gjordes klart 2018.

Möjligheterna till mervärde är oändliga
Filmerna innehåller material som spänner över flera år, upp till ett decennium. Det innebär att förändringar och processer som ofta förbises i den mediala bevakningen skildras.

Parallellt med filmerna har BalticSea2020 utarbetat ett skolmaterial som knyter varje film till ett specifikt ämne. Skolmaterialet uppdateras löpande så att det passar gällande läroplan för mellan- och högstadium. Fram till 2015 har mer än 30 000 exemplar distribuerats i Sverige och Finland. Totalt bedöms mer än 400 000 elever ha arbetat med skolmaterialet.

Läs mer om projektet här: www.ourbalticsea.com. Du kan också läsa mer om filmerna och skolmaterialet här.

Klicka här för att komma till filmerna.

bsmap 4

Status på projektet

Start: 2007-01-01
Slut: 2019-12-31

klum_ryden

Projektledare

 Mattias Klum & Folke Rydén

 

PROJEKTMATERIAL

2020-07-01 Artikel
Baltic Sea Media Project - en skildring av Östersjön under flera års tid
2019 - Film 5 (Folke Rydén)
Östersjön - hot och hopp
2018 - Film (Mattias Klum)
Havets öga
2018-11-22 - Trailer Film (Mattias Klum)
Havets Öga
2018-05-30 - Trailer Film 5 (Folke Rydén)
Baltic Sea: Closure
2018-05-02 - Artikel
Intervju med Folke Rydén om mediaprojektet och sista filmen
2015-12-09 - Artikel
Intervju med Folke Rydén om dokumentärfilmen "Hotet på havet"
2015 - Film 4 (Folke Rydén)
Hotet på Havet
2013-05-15 - Pressmeddelande
SVT visar unik film om livet runt Östersjön av Mattias Klum
2013 - Film (Mattias Klum)
Betraktaren
2013-05-06 - Pressmeddelande
Premiär för Den andra vågen - en film om miljögifter i Östersjön 
2013 - Film 3 (Folke Rydén)
Den andra vågen
2011-12-20 - Notis
The Cod Game utvald till filmfestivalen "Pêcheurs du Monde"
2011-05-12 - Pressmeddelande
"Vårt grisiga hav" om kopplngen mellan köttkomsumtion och det övergödda havet
2011 - Film 2 (Folke Rydén)
Vårt grisiga hav
2010-02-11 - Pressmedelande
Studiematerial till "Alla torskar"
2009 - Film 1 (Folke Rydén)
Alla torskar

 

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org