Sök pressmeddelanden

2018-04-03

Moderaterna skriver debattartikel om torskens situation i Östersjön

I lördags (31/3) publicerades en debattartikel undertecknad av Sofia Arkelsten (M), Isabella Hökmark (M) och Niklas Wykman (M) i Svenska Dagbladet.

2018-03-26

BalticSea2020 skriver ledaren i ”Rädda Östersjön”

Idag kom tidningen ”Rädda Östersjön” ut som bilaga i Svenska Dagbladet. Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020, har skrivit ledaren Östersjön, en framgångssaga?

2018-03-20

Fiskebrief 3: Östersjötorsken – en unik och isolerad art

Fiskebriefen är ett kortare dokument som belyser en enskild fråga kopplad till Östersjöfisket. Den tredje briefen handlar om östersjötorskens unika genetik och isolering.

2018-03-15

SMHI rapporterar om fortsatt allvarlig syrebrist i Östersjön

Under hösten 2017 genomförde SMHI syrgaskartering i Östersjön. Resultaten för 2016 och de preliminära resultaten för 2017 visar att de dåliga syreförhållandena fortsätter. 

2018-03-06

Till deltagarna på dagens Helcom-möte: Glöm inte torsken!

Idag träffas Östersjöländernas ansvariga ministrar och EU-kommissionärer i Bryssel för att diskutera Östersjöns situation och framtid. Mötet ingår i Helcoms verksamhet. 2007 antogs Baltic Sea Action Plan, en gemensam plan för att återställa god ekologisk status i innanhavet till år 2021. Dagens möte kommer även handla om hur planen för Östersjöns miljö uppfylls.

2018-03-01

Levande kust i Ålands radio och Nya Åland

I tisdags medverkade Linda Kumblad och Emil Rydin, båda docenter och projektledare för Levande kust, på Kustdagen 2018 som hölls på Åland. I samband med seminariet medverkade de i ett inslag i Ålands radio där de berättar om åtgärderna som genomförts och vad det resulterat i. Hemligheten till att fjärden numera har god vattenkvalité ligger i att ta ett helhetsgrepp om orsakerna till övergödningen, säger Emil och Linda. Du kan även läsa om projektet i Nya Åland.

2018-02-28

Fiskebrief 2: Utkast fortsätter trots förbud

Fiskebriefen är ett kortare dokument som belyser en enskild fråga kopplad till Östersjöfisket. Den andra briefen handlar om utkast av torsk.

2018-02-27

Vad har hänt på stiftelsen 2017 och vad händer under 2018?

Tiden går fort när man har kul heter det, och det stämmer här på stiftelsen! 2017 är över, ett spännande år som till stor del fokuserat på östersjötorskens utsatta situation.

2018-02-21

Brev till Danmarks fiskeriminister

Nyligen rapporterar Danmarks radio, med stöd av en rapport beställd från DTU Aqua, att det danska yrkesfisket under 2016 slängt 10% av den fångade torsken överbord, det vill säga 1300 ton. I ett brev till Danmarks fiskeriminister Karen Ellemann kräver flera NGO:s, bland annat BalticSea2020, att ministern sätter stopp för det illegala utkastet av torsk i Östersjön.

2018-02-20

Ny dansk studie bekräftar Our Fish-rapport: det pågår omfattande utkast av småtorskar

Igår publicerade Danmarks radio (DR) ett reportage om det danska utkastet av torsk, baserat på en inventering gjord av forskare vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU Aqua). Den illegala dumpningen av fisk överbord, så kallat utkast, är omfattande. Danska yrkesfiskare rapporterar utkast till den danska fiskerimyndigheten. 2016 rapporterades sammanlagt 14 ton utkast av torsk. Enligt rapporten från DTU Aqua var utkastet istället 1300 ton torsk.

2018-02-19

Debattinlägg i Sydsvenskan: ”Östersjötorsken är en förlorad ekonomisk resurs. Ingen kan tjäna pengar på den. Låt den inte också gå förlorad som art.”

Trots att det är förbjudet kastas miljontals torskar överbord varje år. Det skriver Conrad Stralka, verksamhetschef vid stiftelsen BalticSea2020.

2018-02-08

Fiskebrief 1: Hur stor är fiskenäringen?

Fiskebriefen är ett kortare dokument som belyser en enskild fråga kopplad till Östersjöfisket. Den första briefen handlar om hur stor fiskenäringen egentligen är i relation till andra marina näringar. 

2018-02-07

PRESSMEDDELANDE: Trålförbud för att ge östersjötorsken en chans

Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk men beståndet är i kris. Det finns flera orsaker till beståndskollapsen men den främsta är de senaste 20 årens intensiva trålfiske.

2018-02-06

Förslag från Europaparlamentet en risk för marina ekosystem och fiskbestånd

Den 16 januari 2018 röstade Europaparlamentet om ett förslag att slå samman och förenkla en rad regler inom den nuvarande fiskerilagen. Trots att syftet med lagen är att minska fiskets påverkan på havsmiljön, har det förslag som antagits snarare försvagat de åtgärder som tidigare har skyddat haven i Europa. Det skriver organisationen Seas At Risk i en artikel som publicerades samma dag.

2018-02-01

Antalet yrkesfiskare i Sverige minskar

Enligt siffror från Havs- och vattenmyndigheten har antalet fiskelicenser till havsyrkesfiske minskat med ett 50-tal sedan förra året. Idag finns totalt 1200 licenser (räknas per båt).

2018-01-22

Bygget av Baltic Sea Science Center på Skansen i Dagens Nyheter

2011 hörde Skansen av sig till BalticSea2020 och berättade om sin idé att bygga ett hus där Skansenbesökarna har möjlighet att upptäcka Östersjön och dess unika ekosystem. 2016 sattes det första spadtaget och nästa år ska Baltic Sea Science Center öppna för allmänheten.

2018-01-19

Projektet Levande kust har nominerats till Östersjöfondens pris 2018

Det är med stor glädje vi meddelar att BalticSea2020:s storskaliga restaureringsprojekt ”Levande kust” har nominerats till Östersjöfondens pris!  ”Levande kust” startade 2010 under ledning av Doc Linda Kumblad och Doc Emil Rydin. Projektet genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård, en vik som innan projektets start kunde beskrivas som ett Östersjön i miniatyr med stor utbredning av syrefria bottnar, kraftig övergödning och ett litet vattenutbyte.

2018-01-19

Thuréus Forskarhem har bidragit med ytterligare pengar till BalticSea2020

Vi är stolta och glada över det fortsatta förtroende som stiftelsen Thuréus Forskarhem visar BalticSea2020's arbete och projekt. Inför 2018 har Thuréus Forskarhem bidragit med medel till följande två projekt inom BalticSea2020's projektområden Fiske och Övergödning.

2018-01-02

Sveriges Radio: Torsken i Östersjön krymper

Idag rapporterar Sveriges Radio om Henrik Svedängs och Sara Hornborgs vetenskapliga studie som visar att torsken i Östersjön växer allt sämre. Henrik Svedäng kallar utvecklingen alarmerande: "Det är klart det är alarmerande om man förändrar ekosystemets struktur så. Dessutom är det illa för fiskerinäringen när man har många små individer som inte blir stora. Det produceras mindre torsk, helt enkelt, mindre mängd biomassa", säger han.

2017-11-27

Debattartikel: Politikerna måste våga stoppa fisket

Idag skriver forskare och docent Henrik Svedäng, professor Per Larsson och professor Ragnar Elmgren om den hotade östersjötorsken i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Debattartikeln handlar om varför fiskeriförvaltningen inte fungerar i Östersjön, särskilt för torsken. I artikeln redogör författarna för hur det faktiskt ser ut för beståndet och vad som har hänt under åren. Ingen har ju önskat denna förödande utveckling för torsken. Frågan är: Varför blev det ändå så illa?