Sök pressmeddelanden

2018-09-10

Ny artikel: Bottnar som övergöder – går det att stoppa den onda cirkeln?

För åtta år sedan startade BalticSea2020 det storskaliga restaureringsprojektet Levande kust. Projektet genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård och har som mål att visa att det går att återfå god ekologisk status i övergödda havsvikar runt Östersjön. Vid projektets start berodde övergödningen i fjärden till största del på läckage av fosfor från fjärdens botten. Idag har läckaget från bottnarna stoppats, men hur gick det till? Och spelar förhållandena i vattnet och botten någon roll för vilken metod som är mest användbar?

2018-08-31

Kommissionens förslag för torskkvoter i Östersjön 2019 till ministerrådet har publicerats

Kommissionens förslag för torskfisket i Östersjön 2019 publicerades idag. För Östersjöns östra torskbestånd, som stiftelsen varit djupt engagerad i, är kommissionens råd otillräckligt. Kommissionen föreslår en sänkning från föregående år, från 28 000 ton till ca 24 000 ton, vilket är långt över vad det vetenskapliga rådet ICES har rekommenderat. ICES förslag på kvoter för östra Östersjöns torskbestånd 2019 var 16 600 ton.

2018-08-14

Emil Rydin intervjuas om projektet ”Fosforbindning i grunda övergödda vikar – vilka ämnen fungerar?”

I början av året startade stiftelsen projektet ”Fosforbindning i grunda övergödda vikar – vilka ämnen fungerar?” under ledning av Emil Rydin. Projektet genomförs i Granfjärden i Östhammar, vilket är en av de mest övergödda skärgårdsvikarna längst hela svealandskusten.

2018-08-10

Fiskebrief 8: Driver landsbygdsministern fiskefrågorna?

Bottentrålning är en orsak till att Östersjöns torskbestånd är i kris. Att stoppa bottentrålningen är en åtgärd som kan genomföras direkt och skulle ha stor påverkan på beståndens möjlighet att återhämta sig. Därför är det intressant att de flesta politiska partier under sommaren sagt att de vill verka för att EU stoppar bottentrålning av torsk i Östersjön.

2018-07-16

Debattartikel i SvD: ”Sverige kan driva på för att rädda torsken”

Rovfisken betyder mycket för balansen i Östersjön, men havets torskbestånd är i kris och består av små och klena individer.

2018-06-20

Fiskebrief 7: Vem har rätt till fisken?

Fisket i Östersjön har problem. En orsak är att fångsterna av torsk bara är en tiondel av vad de varit tidigare decennier. Denna utveckling oroar också kommuner som vill ha levande kustsamhällen. När beståndet minskar tilltar kampen om den kvarvarande resursen. Vem har egentligen rätt till fisken? Är det storskaliga bottentrålare, de flesta från Västkusten? Är det småskaliga kustfiskare från den egna kommunen? Är det fritidsfiskare från hela landet?

2018-06-15

Flerårig satsning för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

I år påbörjar regeringen en utökad och flerårig satsning på rent hav!

2018-06-01

Fiskebrief 6: Torskkvoter i Östersjön

ICES föreslår att torskkvoten för det östra beståndet begränsas till knappt 16.700 ton. Det är en minskning med närmare 40 procent från förra årets råd. För västra beståndet föreslår ICES ett mycket brett spann och överlåter till politikerna att fatta beslut.

2018-05-31

Pressmeddelande: Sista chansen för Bucht och Lövin?

Krisen för torsken i Östersjön fortsätter. Förra veckan rödlistades den av WWF, idag presenterar Internationella Havsforskningsrådet (ICES) förslag om nästan halverad fiskekvot för östra beståndet 2019.

2018-05-23

Östersjötorsken får rött ljus av WWF

Idag släppte Världsnaturfonden (WWF) sin årliga Fiskguide som rådger konsumenter som vill göra medvetna val vid köp av fisk och skaldjur. I årets Fiskguide går trålad torsk från östra Östersjön från gult till rött ljus.

2018-05-16

Pressmeddelande: Ny rapport om hur övergödda havsvikar kan återställas

I sju år har projektet ”Levande kust” i Björnöfjärden pågått. Målsättningen var att undersöka om det går att få tillbaka bra vattenkvalitet och god ekologisk status. Nu är resultaten klara: övergödningen har minskat, mängden växtplankton har halverats och siktdjupet ökat. Bottenvegetationen breder ut sig och syresituationen i bottenvattnet har förbättrats. Fisk och bottendjur börjar återvända till de djupare delarna av viken.

2018-05-14

BalticSea2020: Bottentrålförbud gynnar samhällsekonomin

Småskaligt yrkesfiske och fritidsfiske skapar större värden tillsammans.

2018-05-07

Fiskebrief 5: Historiskt låga fångster av torsk i Östersjön

Fiskebriefen är ett kortare dokument som belyser en enskild fråga kopplad till Östersjöfisket. Den femte briefen handlar om historiska fångster av torsk i Östersjön.

2018-05-02

Intervju med Folke Rydén om mediaprojektet och sista filmen

2007 startade BalticSea2020 det tio år långa projektet Baltic Sea Media Project. Projektet kommer resultera i sju filmer - fem dokumentärfilmer av journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydén och två naturfilmer av naturfilmaren och naturfotografen Mattias Klum. Folke har hittills släppt fyra av dokumentärfilmerna och filmar just nu den sista: ”Baltic Sea: Closure”. 

2018-04-27

Pressmeddelande: 50 000 underskrifter mot bottentrålning efter torsk

På några veckor har kampanjen Rädda Östersjötorsken samlat in 50 000 underskrifter som uppmanar svenska politiker att verka för ett förbud mot bottentrålning efter torsk i Östersjön.

2018-04-24

Levande kust och Svealandskusten

Förra veckan besökte Emil Rydin och Linda Kumblad Svealands kustvattenvårdsförbunds årsmöte. Här presenterade de det storskaliga restaureringsprojektet Levande kust som genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård.

2018-04-12

Fiskebrief 4: Torskens roll i ekosystemet

Fiskebriefen är ett kortare dokument som belyser en enskild fråga kopplad till Östersjöfisket. Den fjärde briefen handlar om östersjötorskens roll i ekosystemet.

2018-04-03

Moderaterna skriver debattartikel om torskens situation i Östersjön

I lördags (31/3) publicerades en debattartikel undertecknad av Sofia Arkelsten (M), Isabella Hökmark (M) och Niklas Wykman (M) i Svenska Dagbladet.

2018-03-26

BalticSea2020 skriver ledaren i ”Rädda Östersjön”

Idag kom tidningen ”Rädda Östersjön” ut som bilaga i Svenska Dagbladet. Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020, har skrivit ledaren Östersjön, en framgångssaga?

2018-03-20

Fiskebrief 3: Östersjötorsken – en unik och isolerad art

Fiskebriefen är ett kortare dokument som belyser en enskild fråga kopplad till Östersjöfisket. Den tredje briefen handlar om östersjötorskens unika genetik och isolering.