Sök pressmeddelanden

2009-10-01

Utsättning av 290 000 gösyngel i Himmerfjärden

I veckan inleddes storskaligt forskningsprojekt med sikte på att minska övergödningen i Östersjön. Utsättningen var den första av tre lika stora utsättningar som genomförs över tre år och omfattar totalt nära 900 000 gösyngel. Projektet är det första i sitt slag i ett havsområde och syftet är att undersöka om en ökad andel rovfisk kan förändra relationerna mellan organismer så att oönskade effekter av övergödning minskar.

2009-05-12

”Oansvarigt öppna för torskfiske i Östersjön”

Publicerat 2009-05-11 i DN Debatt
Östersjöexperter vill freda torsken ännu några år: För tidig start förstör ett framtida lönsamt fiske och skadar miljön. Vi balanserar på gränsen till att lyckas återskapa ett rikt torskbestånd i Östersjön och ett friskare hav. Men det är alldeles för tidigt att blåsa faran över.

2009-05-06

Svenska forskare samlar polska fiskare till rundabordssamtal i Gdynia

Idag träffas polska fiskare, vetenskapsmän, miljöorganisationer och representanter från polska myndigheter vid ett rundabordssamtal i Gdynia, Polen för att diskutera en gemensam överrenskommelse beträffande hållbart fiske i Östersjön.

2009-04-14

Nytt forskningsprojekt ska minska övergödningen i Östersjön

Ny teknik kan fånga stora mängder läckande fosfor innan det når havet. Idag är de omfattande fosforutsläppen från jordbruksmark en bidragande orsak till övergödningen i Östersjön. Testning av nya filtreringsmetoder i dikesdammar och filterbrunnar indikerar att läckaget kan reduceras med 30-40 procent och nu inleds ett forskningsprojekt för att undersöka metodernas fulla potential.

2008-08-11

Warszawa minskar fosforutsläppen till floden Vistula och Östersjön

En avsiktsförklaring om att drastiskt minska mängden fosfor i vattnet från Warszawas reningsverk har undertecknats av Borgmästaren i Warszawa, Hanna Gronkiewicz – Waltz och ordförandena för de privata stiftelserna Baltic Sea 2020 och finska John Nurminen Stiftelsen.