Sök pressmeddelanden

2009-04-14

Nytt forskningsprojekt ska minska övergödningen i Östersjön

Ny teknik kan fånga stora mängder läckande fosfor innan det når havet. Idag är de omfattande fosforutsläppen från jordbruksmark en bidragande orsak till övergödningen i Östersjön. Testning av nya filtreringsmetoder i dikesdammar och filterbrunnar indikerar att läckaget kan reduceras med 30-40 procent och nu inleds ett forskningsprojekt för att undersöka metodernas fulla potential.

2008-08-11

Warszawa minskar fosforutsläppen till floden Vistula och Östersjön

En avsiktsförklaring om att drastiskt minska mängden fosfor i vattnet från Warszawas reningsverk har undertecknats av Borgmästaren i Warszawa, Hanna Gronkiewicz – Waltz och ordförandena för de privata stiftelserna Baltic Sea 2020 och finska John Nurminen Stiftelsen.