Sök pressmeddelanden

2019-09-10

Fiskebrief 18: Kommissionen föreslår nollkvot

Kommissionen föreslår inför 2020 förbud för allt riktat torskfiske i det östra beståndet och för det västra beståndet föreslås en kraftig minskning av kvoten. Ministerrådet fattar det slutliga kvotbeslutet i mitten av oktober. Ministerrådet går ofta emot Kommissionens förslag och tilldelar större kvoter än de vetenskapliga rekommendationerna.

2019-08-30

Kommissionen följer vetenskapliga råd: Inget torskfiske i Östersjön under 2020

Kommissionens förslag till ministerrådet i oktober tar fasta på den kris för östersjötorsken som Internationella Havsforskningsrådet (ICES) beskrev tidigare i år när man lämnade sina rekommendationer för 2020 års fiskekvoter. Kvoten för östra beståndet föreslås till noll utöver bifångster, och den besynnerliga höjningen förra året av kvoten för västra beståndet, återtas genom en drastisk minskning.

2019-08-23

Fiskebrief 17: Prioritera miljön framför en handfull arbetstillfällen

Håll fast vid planen för att rädda östersjötorsken
Östersjötorskens kris har gjort att Kommissionen i slutet av juli införde ett omedelbart stopp för fiske resten av året. Internationella Havsforskningsrådet (ICES) rekommenderade tidigare i år att inget torskfiske bör tillåtas i det östra beståndet under 2020. Nu vilar allt ansvar på regionens fiskeministrar som i oktober ska besluta om nästa års torskfiske i Östersjön. Kommer de lyssna på den vetenskapliga rådgivningen från ICES, som säger att det kommer ta många år av fiskestopp innan vi kan tänkas se någon förbättring av beståndet, eller kommer de falla för trycket från kortsiktiga särintressen?

2019-06-26

Fiskebrief 16: Håll kursen bland fiskepolitikens grynnor och blindskär

Juni har varit en händelserik månad för fiskepolitiken och östersjötorsken. Sedan Internationella Havsforskningsrådet (ICES) publicerade sin rekommendation för nästa års fiske av östersjötorsk har aktiviteten ökat bland politiker och tjänstemän. Parallellt pågår utvärderingen av de fleråriga förvaltningsplanerna (MAP) och Kommissionen har antagit en kommunikation om fiskemöjligheterna för 2020 som också berör östersjötorsken.

2019-06-05

Fiskebrief 15: Bra regeringen! Men jobbet har bara börjat

Den 29 maj presenterade Internationella Havsforskningsrådet (ICES) sin rekommendation till nästa års fiskekvoter för östersjötorsken. För det östra beståndet föreslår man kvoten noll (0) och för det västra beståndet ett spann mellan 5305 och 7245 ton, inkluderat fritidsfisket. Den 3 juni meddelade regeringen att man ska verka för ett nödstopp redan från 1 juli i år. Regeringen stöder också ICES rekommendation om torskfiskestopp under 2020.

2019-06-04

Regeringen vill se nödåtgärder för östersjötorsken

Igår möttes representanter från EU:s Östersjöländer i fiskeforumet BALFISH för att diskutera torskens situation. Efter att Internationella Havsforskningsrådet (ICES) förra veckan publicerade de vetenskapliga råden för nästa års fiske i Östersjön stod det klart att torsken i östra beståndet är i ett så pass kritiskt läge att en nollkvot föreslås (läs mer om råden här). 

2019-05-29

Kommentar till ICES råd om torskkvot i Östersjön

Internationella havsforskningsrådet (ICES) föreslår idag att kvoten för fisket av torsk i Östersjöns östra bestånd sätts till noll nästa år. Torskbeståndet har under lång tid försämrats och bedöms nu vara nära gränsen för att en återhämtning ens är möjlig. ICES konstaterar att det enda man kan göra är att stoppa allt fiske efter torsk i Östersjön.

2019-05-13

Inför EU-valet: Så vill partierna arbeta för östersjötorsken

Den 26 maj är det EU-val. Medborgarna inom EU har då möjlighet att välja vilka som ska representera dem i EU-parlamentet de kommande fem åren. BalticSea2020:s projekt Rädda östersjötorsken har bett Sveriges toppkandidater inom respektive parti att skriva en artikel om deras partis syn på fiskepolitiken med fokus på Östersjöns viktigaste rovfisk – torsken.

2019-05-13

Fiskebrief 14: Systemet som lurar sig självt

Östersjötorskens situation är så allvarlig att vi närmar oss sista chansen för en återhämtning av beståndet, annars kommer det att ödeläggas (se Fiskebrief 12).

2019-04-23

Fiskebrief 13: Åtgärdslista för landsbygdsministern

Landsbygdsminister Jennie Nilsson och miljöminister Isabella Lövin skriver om östersjötorskens kris i en debattartikel i SvD. Det är bra att östersjötorsken nu är på båda ministrarnas dagordning. Även om det finns flera orsaker till krisen, menar vi att det gäller att hålla fokus på det som kan påverkas på kort sikt - fiskepolitiken.

2019-04-15

Miljöorganisationer ber fiskeministrarna att ta till krisåtgärder för östersjötorsken

Förra veckan skickades ett brev till EU:s fiskeministrarna runt Östersjön. I brevet ber flera miljöorganisationer, däribland BalticSea2020, att ministrarna ska ta till krisåtgärder för att försöka rädda torsken i östra Östersjön.

2019-03-28

Fiskebrief 12: Fortsatt torskfiske är skadligt

Den katastrofala utvecklingen för Östersjötorsken fortsätter utan synliga tecken på att myndigheter eller politiker agerar.

2019-03-08

BalticSea2020 stöttar ännu ett vetenskapligt projekt för att bättre förstå östersjötorskens utsatta situation

BalticSea2020 har sedan starten arbetat med projekt för att stärka rovfiskbestånden i Östersjön. Torsken är toppredator och fyller en viktig funktion i Östersjöns ekosystem men sedan 1990-talet har torskbeståndet i östra Östersjön kommit att bestå av allt mindre och magrare individer. 

2019-03-04

Missade du seminariet The Expansion of Low Oxygen Zones in the Global Ocean and Coastal Waters?

Den 21 februari deltog flera framstående internationella forskare på heldagsseminariet The Expansion of Low Oxygen Zones in the Global Ocean and Coastal Waters i Stockholm. Under dagen diskuterades minskade syrenivåer i världshaven och kustvattnet – hur det påverkar produktivitet, biologisk mångfald och biogeokemiska cykler.

2019-02-25

Syreförhållandena i Östersjöns huvudbassäng är fortsatt dåliga

I slutet av januari till början av februari i år genomfördes en forskningsexpedition i Östersjön för att bland annat undersöka fosforkoncentrationer och syrenivåer.

2019-02-13

Länsstyrelserna får i år över 400 miljoner kronor till lokala vattenvårdsprojekt för att minska övergödningen

I dag meddelade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att länsstyrelserna i år får över 400 miljoner kronor för lokalt vattenvårdsarbete för minskad övergödning.

2019-02-12

Filmtips: Vart tog alla torskar vägen?

Sportfiskarna har tillsammans med Freewater Pictures producerat filmen Vart tog alla torskar vägen?. I filmen möter Sportfiskarna yrkesfiskare, sportfiskare och forskare för att samtala om östersjötorskens akuta tillstånd och vad som möjligen skulle kunna bli artens räddning.

2019-02-11

Fiskebrief 11: Avgörande år för östersjötorsken

Svenska politiker måste engagera sig i processen långt tidigare än dagarna före ministerrådet i oktober. De måste klargöra för tjänstemännen vad som är prioriterat. Vår fiskeminister måste tala med sina kollegor runt Östersjön för att hitta politiska lösningar.

2019-02-11

Ny artikel: Gäddfabriker - spelar det någon större roll för Östersjöns kustområde?

Gäddan är en av Sveriges vanligaste rovfiskar med en viktig roll i toppen av näringskedjan i kustnära ekosystem. Tyvärr har bestånden i Östersjön minskat under de senare decennierna. Kan gäddvåtmarker, eller så kallade gäddfabriker hjälpa till att stärka gäddbestånden?

2019-02-04

Vad har hänt på stiftelsen 2018 och vad händer under 2019?

2018 har varit ett roligt och intensivt år! Det har hänt mycket inom projekten som stiftelsen driver, men även inom externa projekt som BalticSea2020 finansierar. Blickar vi framåt i 2019 så ser det ut att bli ett minst lika spännande år!