Sök pressmeddelanden

2012-08-30

BalticSea2020 har startat första åtgärden i projektet Levande kust, för att minska effekten av övergödning i Björnöfjärden

Med projektet Levande kust vill BalticSea2020 kunna visa att det är möjligt att restaurera utsatta viksystem så att de återfår klart vatten, ett naturligt fisksamhälle och syrerika bottnar. I Björnöfjärdens viksystem på Ingarö i Värmdö kommun kommer projektet genomföra olika åtgärder för att lösa problem orsakade av övergödning. Nu har projektet startat den första åtgärden i viken; fosforfällning för att binda fosfor i bottensedimenten.

2012-08-24

BalticSea2020 finansierar två nya projekt med syfte att minska övergödningen i Östersjöns kustvikar

För att hitta alternativ till att minska övergödningen i kustvikar startar BalticSea2020 två projekt. På Stockholms universitet genomförs projektet ”Permanent bindning av fosfor i Östersjöns bottensediment”, under ledning av docent Sven Blomqvist. På Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) genomförs projektet ”Reaktiva sorbent för fastläggning av fosfor i Östersjöns bottnar”, under ledning av professor Gunno Renman.

2012-07-03

BalticSea2020 och Världsnaturfonden samlar återigen spöknät i Östersjön

Den 2 juli startade fem fiskekuttrar (fem polska och en litauisk) att söka efter och samla in så kallade spöknät från Östersjön. Spöknät är fiskenät som fiskare har förlorat eller övergett och som nu driver runt och dödar fisk och hotar det marina ekosystemet. WWF i Polen tillsammans med Lithuanian Fund for Nature och BalticSea2020 leder insatsen som finansieras av stiftelsen BalticSea2020.

2012-05-29

Projektet Levande kust är invigt!

Måndagen den 28 maj 2012 invigde miljöminister Lena Ek stiftelsens projekt Levande kust på Moderna museet i Stockholm. Omkring 90 personer samlades för att ta del av evenemanget och lyssna till stiftelsens grundare, Björn Carlson, projektledare Linda Kumblad och Emil Rydin, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, Lars-Erik Alversjö och miljöminister Lena Ek.

2012-05-25

Invigning av projektet Levande kust på Moderna museet: information och material

På måndag den 28 maj 2012 inviger miljöminister Lena Ek projektet Levande kust på Moderna museet i Stockholm. Här hittar du information och material om evenemanget och projektet.

2012-05-08

Musselodling mot övergödning i Östersjön – en miljöåtgärd som kräver vidare utveckling

I september 2009 startade projektet ”Miljömusslor”, under ledning av Odd Lindahl vid Kungliga Vetenskapsakademien och med finansiering av BalticSea2020. Syftet med projektet var att utveckla musselodling till en kostnadseffektiv miljöåtgärd för att förbättra vattenkvalitén vid kusten i Östersjön. Men resultaten visar att musselodling i Östersjön är förenat med höga kostnader och tekniska svårigheter som ännu inte är lösta.

2012-05-02

BalticSea2020 stöttar kampanj för marina avfalls- och miljöfrågor

För att öka intresset för marina avfalls- och miljöfrågor startar The Baltic Sea Waste Campaign (BSWC), med stöd från BalticSea2020 och Nordiska Ministerrådet. Håll Sverige Rent är med och projektleder och marknadsför kampanjen. Folke Rydén Production, FRP, producerar film- och multimedia material. Tillsammans kommer de att leda en turné – en roadshow – till tio orter runt Östersjön med syfte att informera och engagera politiker, medier och allmänhet om det akuta läget i vårt innanhav.

2012-03-28

BalticSea2020 anslår nya medel för ett fortsatt och utökat arbete med att rensa spöknät i Östersjön

Efter ett lyckat resultat av projektet "Spöknät i Östersjön" tar nu BalticSea2020 nästa steg och anslår utökade medel för ett projekt i större skala. Under ledning av WWF i Polen tillsammans med Litauiska Naturskyddsföreningen kommer projektet ”Rensa Spöknät i Östersjön” att pågå under perioden april 2012 fram till mars 2013.

2012-03-15

Röster från Östersjön ger sin syn på den framtida fiskeripolitiken

Klicka här och se våra intervjuer med personer från flera Östersjöländer och ta del av deras åsikter kring fiskefrågan.

BalticSea2020 har intervjuat personer från det kommersiella Östersjöfisket för att höra deras syn på EU:s fiskeriförvaltning med anledning av den pågående omförhandling av en ny gemensam fiskerilag (CFP).

2012-03-09

Projektet Levande kust inväntar beslut från Länsstyrelsen

Levande kust-projektet har fått besked från Länsstyrelsen att anmälan om 12:6 samråd har kommit in för behandling.
Den 9 februari 2012 anordnade BalticSea2020 ett 12:6 samråd i Värmdö kommun för att informera markägare och andra intresserade om de planerade miljövårdsåtgärderna i Björnöfjärden på Ingarö.

2012-03-07

Båtmiljö.se lanserar gratis app

Lagom till båtsäsongen har Båtmiljö.se släppt en gratis app för båtägare som vill värna om miljön. Appen visar sugtömningsstationer och båtvattentvättar längs kusterna och i Vänern och Vättern och går att ladda ner gratis för iphone, ipad och androida mobiler.

2012-02-28

Ett lugnt algår i våra svenska vatten

I sin årsrapport för 2011 sammanfattar Informationscentralen för Egentliga Östersjön om förra årets algblomningar i Östersjön. Algblomningen var ovanligt lång under 2011 och pågick från juni till september, men då blomningen var måttlig och i huvudsak ägde rum till havs, märktes den inte av särskilt mycket.

2012-02-07

Samråd inför miljövårdsåtgärder

På torsdag 9 februari 2012 mellan klockan 18.00 och 20.00 har BalticSea2020 samråd inför miljövårdsåtgärder i Björnöfjärden, Säbyviken och Torpe- Infjärden på Ingarö i Värmdö kommun. Samrådet kommer äga rum på Tornhuset konferenscenter i Gustavsberg och är en inledning av den praktiska delen av vårt projekt Levande kust.

2012-02-03

Regeringen vill förbättra återvinningscykeln för fosfor

Den 2 februari 2012 beslutade regeringen att Naturvårdsverket ska få ett särskilt uppdrag om hållbar återföring av fosfor.

2011-12-22

EU-förbud mot fosfater i tvätt- och diskmedel

I förra veckan bekräftade Europaparlamentet genom en omröstning, överenskommelsen om en begränsning av fosforhalterna i hushållens tvätt- och maskindiskmedel på europeisk nivå.

2011-12-20

The Cod Game utvald till filmfestivalen ”Pêcheurs du Monde”

Folke Rydéns långfilmsdokumentär The Cod Game, som handlar om polska torskfiskare, har blivit utvald till den fjärde upplagan av Internationella filmfestivalen ”Pêcheurs du Monde” (Fishermen of the world), i kategorin ”films en competition”.

 

2011-12-13

Ekologiska effekter när spöknät tas upp i Östersjön

Så mycket som sex ton spöknät hämtades från Östersjön under pilotprojektet som genomfördes av WWF Polen i samarbete med fiskare. Förlorade eller övergivna nät är ett verkligt hot för fisk, fåglar och marina däggdjur då de behåller upp till 20 procent av fiskekapaciteten. Antalet spöknät som ligger på havsbotten bedöms vara ett tusental.

2011-11-18

Jordbruksdikenas roll för övergödningen av Östersjön

Vi vet för lite om jordbruksdikenas roll för övergödningen av Östersjön. Det visar en ny kunskapssammanställning* från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och BalticSea2020. Sammanställningen visar också att det ofta saknas kunskap om hur effektiva olika åtgärder är för att minska fosforläckage från jordbruksdiken. Därför bör man, enligt forskarna, anlägga en försökspark där olika åtgärder kan testas och utvärderas under kontrollerade former.

2011-11-17

Ny rapport om regional fiskeförvaltning

Axel Wenblad, före detta generaldirektör för Fiskeriverket, har i rapporten ”The Baltic Sea – a model for regional fisheries management” tagit fram en modell för hur man praktiskt kan genomföra en regional förvaltning av fisket i Östersjöområdet. En fördel med den regionala modellen är till exempel ett mer aktivt engagemang mellan medlemsländerna vilket kan öka effektiviteten av genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik. En förutsättning för att lyckas med detta är att medlemsländerna delar samma målsättning och ambitioner.

Ladda ner rapporten här

2011-10-13

BalticSea2020 inleder samarbete med Baltic Sea Action Plan Trust Fund

BSAP Trust Fund och BalticSea2020 har tagit det första steget mot ett konkret åtgärdsprojekt i Polen. 2010 startade BalticSea2020 ett 10-årigt program med syfte att minska näringsläckage från industriell djurhållning till Östersjön. Inom programmet har ett antal gödselhanteringsteknologier identifierats, som rätt använda, kan återföra näring i gödsel till växtproduktion och därmed minska läckage till vatten. Programmets slutmål är att etablera en fullskalig demonstrationsanläggning för produktion av biogas från grisgödsel i Polen. Samarbetet med BSAP Trust Fund möjliggör det första steget som är en utvärdering av konkreta etableringsprospekt.