Sök pressmeddelanden

2014-04-29

Fiske efter storspigg kan vända negativ utveckling i Östersjön

Storspiggen har ökat kraftigt i Östersjön och Bottenhavet. Den är också en art som i dag saknar kommersiellt värde. Med stöd från stiftelsen BalticSea2020 ska forskare vid Umeå universitet undersöka möjligheten att fiska storspigg kommersiellt för tillverkning av fiskfoder. Ett fiske efter storspigg kan ge positiva miljövinster som fler rovfiskar, men också mindre symptom av övergödning längs Östersjöns kuster.

2014-04-11

Birgitta Bergman om cyanobakterier - i SR Vetandets värld

Lyssnartips! Igår gästade professor Birgitta Bergman Vetandets värld i Sveriges Radio för att berätta om sin forskning om cyanobakterier. Forskningen är en del i projektet "Mikroorganismens roll i Östersjön" som Birgitta Bergman driver tillsammans med doktor Craig Venter.

2014-04-02

Folke Rydén om den fjärde dokumentärfilmen – i P4 Gotland

– Sjöfarten har en större miljöpåverkan än man kanske anar, med utsläpp i luften som indirekt påverkar och kanske dödar människor runt Östersjön. Det säger Folke Rydén i P4 Gotland när han berättar om den fjärde dokumentärfilmen som handlar om sjöfartens påverkan på Östersjön. Lyssna på hela intervjun här.

2014-04-02

Projektet Mikroorganismer i Östersjön i International Innovation

För den Internationella tidskriften International Innovation berättar professor Birgitta Bergman om forskningsprojektet Mikroorganismer i Östersjön, som hon driver tillsammans med doktor Craig Venter. Projektet syftar till att undersöka vilka mikroorganismer som finns i Östersjön och hur de påverkas av yttre förändringar, men också hur de i sin tur påverkar livet i och runt havet.

2014-03-17

Debattartikel: Minskade regler och bättre lönsamhet för fiskare

I år träder EUs nya fiskelag i kraft. Med anledning av det har Jan-Olof Larsson (ansvarig för fiskeripolitiken för Socialdemokraterna) och BalticSea2020 skrivit en artikel med fokus på införandet av det så kallade utkastförbudet (att all fångad fisk skall landas och räknas av kvoten) i Sverige.

2014-03-04

Spökgarn i Östersjön

Den 10 februari visades Joakim Odelbergs reportage om spökgarn i Vetenskapens värld. Programmet hade nästan 500 000 tittare och reportaget uppmärksammades i både press och sociala medier.

2014-02-10

Reportage om spökgarn i Vetenskapens värld

Missa inte Joakim Odelbergs (Leofilm) reportage om spökgarn den 10 februari kl. 20.00 i Vetenskapens värld. Spökgarn (eller spöknät) är ett globalt problem som förekommer i alla hav, sjöar och vattendrag där det fiskas. Det handlar om borttappade fiskeriredskap som fortsätter att fiska i årtionden, vilket påverkar fiskbestånden och som är ett djurplågeri och ett oförlåtligt slöseri med våra gemensamma naturresurser.

2014-01-20

Stiftelse donerar 1.6 miljoner till BalticSea2020

Stiftelsen Thuréus Forskarhem har donerat 1.6 miljoner kronor till BalticSea2020. Donationen ska användas till forskningsprojekt kopplade till BalticSea2020's program Levande Kust.

2013-11-29

Prestigefylld forskartjänst till Dr. Rachel Foster

Idag tilldelades Dr. Rachel Foster ett Wallenberg Academy Fellow för sina forskartjänster. Forskartjänsten, som är en av Sveriges mest prestigefyllda, är ett karriärprogram där de mest lovande unga forskarna inom alla ämnesområden får resurser för att långsiktigt utveckla sin verksamhet.

2013-11-28

Östersjötorsken MSC-certifierad igen

Det svenska torskfisket i östra Östersjön, som fiskas med långrev, är nu återigen MSC-certifierat. Efter tre månader med indraget certifikat har de nu fått tillbaka beviset på att de fiskar hållbart. Det som saknades var en redovisning om det förekom fåglar i bifångsten – vilket de nu åtgärdat.

2013-11-13

20 kilometer fiskegarn har plockats upp utanför Smygehuk

Mellan den 8 och 12 september 2013 plockade Trelleborgs kommun upp 20 km fiskegarn från vattnet öster och väster om Smygehuk. Arbetet är en del i projektet ”Spökgarn utanför Smygehamn” som initierats av Sten Björk, vice ordförande Trelleborgs kommuns utveckling AB, med finansiering av BalticSea2020 och Havs- och Vattenmyndigheten.

2013-11-04

Fish For the Future om den nya gemensamma fiskeripolitiken

BalticSea2020 har träffat tre medlemmar från Fish For the Future som berättar om sin syn på den nya gemensamma fiskeripolitiken. Träffa parlamentarikerna Isabella Lövin, Christofer Fjellner och Chris Davies, som inför röstningen den 6 februari 2013 har arbetat hårt för att parlamentet ska stödja en fiskelag som lägger grunden till ett hållbart och lönsamt fiske. Läs hela artikeln här.

2013-09-20

BalticSea2020 i Rädda Östersjön

BalticSea2020 har återigen skrivit ledaren för Mediaplanets tidning Rädda Östersjön som skickades ut tillsammans med Svenska Dagbladet fredag den 20 september. Rädda Östersjön berättar bland annat om olika insatser för vårt innanhav och i det här numret har stiftelsen inlett med en artikel om vårt program Levande kust. För dig som inte hade möjlighet att läsa tidningen då, finns nu tillfället att läsa Rädda Östersjön i pdf.

2013-09-18

Havs- och vattenmyndigheten har överlämnat rapport om små avlopp till regeringen

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) föreslår ny lagstiftning och effektiv tillsyn i den rapport som nu är överlämnad till regeringen. I rapporten framhåller HaV att en av de viktigaste insatserna för att påskynda arbetet med att förbättra de små avloppen är att kommunernas tillsynsarbete stärks.

2013-07-05

Journalisten Charles Clover om EU’s fiskesubventioner och dess negativa inverkan på fisket

Inför Europaparlamentets röstning om fiskesubventionerna nästa vecka, vill vi uppmärksamma dig om artikeln "Dead ahead, a plague of zombie trawlers sucking life from the sea", skriven av Charles Clover, The Sunday Times.

2013-06-28

Niklas Zennström och Björn Carlson skriver om Östersjön i Dagens Industri

I artikeln "Akut läge för Östersjön" skriver Niklas Zennström, grundare av Skype och stiftelsen Zennström Philanthropies, och Björn Carlson, BalticSea2020s grundare och ordförande, om det akuta läget för Östersjön. Zennström och Carlson lyfter frågan om enskilda avlopp och vikten av att bristfälliga avlopp åtgärdas snabbt. Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet. 

2013-06-14

Studiematerial till Den andra vågen

Nu finns studiematerialet till filmen Den andra vågen att ladda ner från vår hemsida. Den andra vågen, som handlar om miljögifter i Östersjön, är den tredje dokumentären i stiftelsens tioåriga medieprojekt The Baltic Sea Media Project. Studiematerialet är baserat på filmen Den andra vågen och ger exempel på olika sätt att hantera frågor som rör Östersjön.

2013-05-27

Lennart Balk i Nyhetsmorgon TV4

Se intervju med Lennart Balk, docent vid Stockholms universitet, i Nyhetsmorgon TV4, som pratar om B1-vitaminbrist (tiaminbrist) som bakomliggande orsak till den dramatiska ökningen av antalet döda älgar i Blekinge.

2013-05-16

Besök vår nya sida för enskilda avlopp!

Den här veckan har vi öppnat en ny avdelning på hemsidan för projektet "Hjälp din vik - förbättra ditt avlopp". Projektet ligger inom ramen för vårt storskaliga demonstrationsprojekt Levande kust, och syftar till att förbättra avloppen för berörda fastigheter vid Björnöfjärden på Ingarö, Värmdö kommun. På sidan hittar du mer information om projektet, bland annat hur vi kan hjälpa till att förbättra avloppet i din fastighet.

2013-05-15

SVT visar unik film om livet runt Östersjön av Mattias Klum

Fotografen och filmaren Mattias Klums nya film Betraktaren är hans mest omfattande filmprojekt hittills. Under fyra år har han tillsammans med sitt team följt både djur och människor runt ett lika vackert som hotat innanhav.