Sök pressmeddelanden

2016-04-13

Grattis Folke Rydén till Östersjöfondens pris 2016!

Folke belönas för sina dokumentärfilmer som skildrar hoten mot Östersjön. Folke har producerat fyra filmer med stöd av BalticSea2020: Alla torskar, Vårt grisiga hav, Den andra vågen och Hotet på havet.

Filmerna har inte bara spridit en fördjupad bild av Östersjöns problematik utan även påverkat beslutsfattare att vidta åtgärder.

2016-03-22

Ledare i ”Rädda Östersjön”

Linda och Emil på BalticSea2020 har skrivit ledaren i Svd:s bilaga ”Rädda Östersjön” som kom ut idag. Ämnet? ”Gamla synder”- det vill säga utsläpp av fosfor som lagrats i bottensedimentet i sjöar och kustområden under årtionden.

2016-02-29

Ledare i "Framtidens Östersjöregion"

Idag kom European Media Partners tidning ”Framtidens Östersjöregion” ut som bilaga i Svenska Dagbladet. BalticSea2020 har skrivit ledaren "Bra enskilda avlopp minskar övergödningen!". Vad är en "bra" och "dåliga" avloppslösning? Och hur påverkar det Östersjön? 

2016-01-21

Stort internationellt forskningsprojekt ska lösa problemet med åldersbestämning av torsk

Torsken är en viktig art för Östersjön, dels som topp predator i ekosystemet och också som en inkomstkälla för fiskerinäringen. För att kunna förvalta torsken krävs säkra uppskattningar av variationer i beståndens storlek och här är analyser av torskens ålder centrala. Men på senare år har forskarna haft allt större problem med att åldersuppskatta torsken i östra Östersjön, fakta som är viktigt beslutsunderlag när EU kommissionen sätter de årliga fiskekvoterna. Utan tillförlitlig data kan inte fiskekvoterna anses vara långsiktigt hållbara.

2015-09-30

Ny publikation av "Rädda Östersjön"

Förra veckan kom Mediaplanets tidning ”Rädda Östersjön” ut som bilaga i Svenska Dagbladet. BalticSea2020 skrev ledaren med temat ”Latrinet ska bort”. Hur ska latrin hanteras i områden där det finns fastigheter som inte är anslutna till kommunalt vatten? I ledaren beskrivs olika lösningar som syftar till att näringsämnen från latrin inte ska läcka ut i sjöar och hav och bidra till övergödning.

2015-07-02

Skolmaterial till Hotet på Havet

Nu finns skolmaterial till filmen "Hotet på Havet" att ladda ner från vår hemsida. "Hotet på Havet", som handlar om sjöfartens påverkan i Östersjön, är den fjärde dokumentären av Folke Rydén och är en del av stiftelsens tioåriga medieprojekt Baltic Sea Media Project. Skolmaterialet är baserat på "Hotet på Havet" och innehåller olika uppgifer kopplat till filmen.

2015-06-24

HOTET PÅ HAVET - en ny film om sjöfartens påverkan i Östersjön

Premiär i Almedalen den 30 juni.

Sjöfartens miljöpåverkan i Östersjön är inte allmänt känd. Hur har årtionden av smutsiga luftutsläpp drabbat människorna och havet? Varför skiter kryssningspassagerarna i Östersjön, hur kan det tolereras och vem kan sätta stopp? Efter uppmärksammade och prisbelönade filmer om fisket, övergödningen och kemikalierna kommer nu Folke Rydéns fjärde film om Östersjön.

2015-04-22

Om Östersjön i Sveriges Radio P1

Den här veckan sänder Sveriges Radio P1 Vetenskapsradion en rad inslag på temat Östersjön. Ett av dem sändes idag och handlar om ett projekt som med stöd från BalticSea2020 pågick under 2012 och 2013. 

2015-04-01

BalticSea2020 i tidningen "Rädda Östersjön"

BalticSea2020 har återigen skrivit ledaren för Mediaplanets tidning "Rädda Östersjön". Tidningen gavs ut tillsammans med Svenska Dagbladet igår (31 mars) och innehåller artiklar om olika insatser för vårt innanhav. Den här gången har stiftelsen inlett numret med en artikel om jordbruket och behovet av enkla och kostnadseffektiva åtgärder för att minska näringsläckage från gödsel.

2015-03-03

BalticSea2020 finansierar nytt kunskapshus om Östersjön

Akvariet
BalticSea2020 har ingått ett samarbete med Skansen för att finansiera ett unikt kunskapshus om Östersjön. Syftet är att öka allmänhetens kännedom om havet samt erbjuda en plats för skolelever där de kan lära sig mer om Östersjön och den framtid innanhavet står inför.

2015-03-03

100 miljoner till Östersjöns framtid på Skansen!

Skansen och BalticSea2020 startar ett samarbete för att rädda Östersjön och skapa ett friskare hav. Det är en satsning på 100 miljoner kronor med målet är att skapa ett pedagogiskt centrum för både skolklasser och alla som besöker Skansen. Här kommer Skansens gäster att kunna uppleva Östersjöns miljö under ytan i nyproducerade akvarier och upptäcka okända sidor av Östersjön i utställningar och laboratorier. Ambitionen är att öka allmänhetens kännedom om hur alla de 90 miljoner människor i Östersjöregionen också kan förbättra förutsättningar för ett renare innanhav.

2014-12-17

Stiftelsen Thuréus Forskarhem satsar på fortsatt samarbete med BalticSea2020 under 2015

Styrelsen för stiftelsen Thuréus Forskarhem - med ett huvudsakligt ändamål inom vetenskaplig forskning i bl.a. natur och kultur, har beviljat anslag om 1 500 000 kronor till projekt och vetenskaplig forskning som bedrivs inom ramen för BalticSea2020’s projektportfölj.

2014-10-13

TV4 Nyheterna uppmärksammar Levande kust

I lördags den 11 oktober sände TV4 Nyheterna ett inslag om BalticSea2020s projekt Levande kust. Med i inslaget är Linda Kumblad, projektledare för Levande kust, och Joakim Odelberg, undervattensfilmare. Inslaget finns att se på TV4 Play, klicka här

2014-08-26

Den andra vågen - bästa film

BalticSea2020 vill gratulera Folke Rydén och hans team som tilldelats pris för filmen Den andra vågen, vid den 13 upplagan av NaturVision Film Festival i Ludwigsburg, Tyskland. Den andra vågen fick pris för bästa handling.

2014-08-07

Miljöminister Lena Ek besökte projektet Levande kust

Onsdag den 6 augusti besökte miljöminister Lena Ek tillsammans med Gustav Hemming, Miljö- och skärgårdslandstingsråd (C), BalticSea2020s projekt Levande kust som genomförs i Björnöfjärden, Säbyviken och Torpe-Infjärden på Ingarö i Värmdö kommun.

2014-08-05

Miljöminister Lena Ek besöker och informeras om projektet Levande kust

Onsdag den 6 augusti kl. 10.00 besöker miljöminister Lena Ek tillsammans med Gustav Hemming, Miljö- och skärgårdslandstingsråd (C), BalticSea2020s projekt Levande kust som genomförs i Björnöfjärden, Säbyviken och Torpe-Infjärden på Ingarö i Värmdö kommun.

2014-06-13

Ny forskning: Selektivt fiske orsak till små och magra torskar

Storleken på torskfiskarna i Östersjön har minskat dramatiskt de senaste 20 åren. Det skriver DN.se enligt ny svensk forskning som presenterades igår. Bakom studien står bl.a. Henrik Svedäng, docent vid Havsforskningslaboratoriet i Lysekil, som för DN berättar att fiskarna visserligen är många, men uppvisar allt sämre tillväxt.

2014-05-23

Joakim Odelberg och Peter Juhlin får vattenvårdspris

BalticSea2020 vill gratulera Joakim Odelberg och Peter Juhlin för deras mottagandet av Sydkustens Vattenvårdsförbunds vattenvårdspris. Priset delas ut en gång per år för att belöna förtjänstfulla insatser och ökad verksamhet som bidrar till en hållbar vattenmiljö längs den skånska sydkusten. Odelberg och hans team får priset för arbetet mot spökgarn i Östersjön.

2014-05-16

Professor Daniel Conley har mottagit Ruth Patrick Award

BalticSea2020 vill gratulera professor Daniel Conley som tilldelats det prestigefyllda priset Ruth Patrick Award, från den internationella organisationen ASLO (Association for the Sciences of Limnology and Oceanography). Daniel Conley fick priset tack vare hans ansträngningar att förstå syrebrist och hur problem med syrebrist kan lösas.

2014-04-30

Integrerade skyddszoner får Naturvårdspris

BalticSea2020 vill gratulera Peter Feuerbach och John Strand, Hushållningssällskapet i Halland, som igår fick ta emot Artdatabankens Naturvårdspris vid Flora- och Faunakonferensen 2014. Priset delades ut av miljöminister Lena Ek. Peter och John får utmärkelsen för sitt innovativa våtmarksarbete. Åtgärden, kallad integrerade skyddszoner, syftar till att rena det näringsrika vattnet från åkermarken innan det når Östersjön.