Sök pressmeddelanden

2010-03-04

Är du både båt- och miljövän?

Första juni lanserar vi en nyhet för alla som vill veta mer om hur man på bästa sätt kombinerar en stark känsla för båtliv med ett stort miljöengagemang.

2010-02-12

Studiematerial till ”Alla torskar”

Ingen vill att torsken ska försvinna. Ändå låter vi det hända. Varför? I Östersjön är torsken den viktigaste rovfisken i näringskedjan. Finns det för lite torsk påverkas andra djur och växter. När torsken minskar, ökar mängden skarpsill som leder till minskade mängder djurplankton som i sin tur bidrar till en ökning av växtplankton (det vi på somrarna kallar algblomning).

2009-10-01

Utsättning av 290 000 gösyngel i Himmerfjärden

I veckan inleddes storskaligt forskningsprojekt med sikte på att minska övergödningen i Östersjön. Utsättningen var den första av tre lika stora utsättningar som genomförs över tre år och omfattar totalt nära 900 000 gösyngel. Projektet är det första i sitt slag i ett havsområde och syftet är att undersöka om en ökad andel rovfisk kan förändra relationerna mellan organismer så att oönskade effekter av övergödning minskar.

2009-05-12

”Oansvarigt öppna för torskfiske i Östersjön”

Publicerat 2009-05-11 i DN Debatt
Östersjöexperter vill freda torsken ännu några år: För tidig start förstör ett framtida lönsamt fiske och skadar miljön. Vi balanserar på gränsen till att lyckas återskapa ett rikt torskbestånd i Östersjön och ett friskare hav. Men det är alldeles för tidigt att blåsa faran över.

2009-05-06

Svenska forskare samlar polska fiskare till rundabordssamtal i Gdynia

Idag träffas polska fiskare, vetenskapsmän, miljöorganisationer och representanter från polska myndigheter vid ett rundabordssamtal i Gdynia, Polen för att diskutera en gemensam överrenskommelse beträffande hållbart fiske i Östersjön.

2009-04-14

Nytt forskningsprojekt ska minska övergödningen i Östersjön

Ny teknik kan fånga stora mängder läckande fosfor innan det når havet. Idag är de omfattande fosforutsläppen från jordbruksmark en bidragande orsak till övergödningen i Östersjön. Testning av nya filtreringsmetoder i dikesdammar och filterbrunnar indikerar att läckaget kan reduceras med 30-40 procent och nu inleds ett forskningsprojekt för att undersöka metodernas fulla potential.

2008-08-11

Warszawa minskar fosforutsläppen till floden Vistula och Östersjön

En avsiktsförklaring om att drastiskt minska mängden fosfor i vattnet från Warszawas reningsverk har undertecknats av Borgmästaren i Warszawa, Hanna Gronkiewicz – Waltz och ordförandena för de privata stiftelserna Baltic Sea 2020 och finska John Nurminen Stiftelsen.