Sök pressmeddelanden

2017-02-27

BalticSea2020 deltar på Baltic Sea Future

BalticSea2020 är glada över att medverka på Baltic Sea Future på Stockholmsmässan i Stockholm den 6-7 mars. Baltic Sea Future är en tvärvetenskaplig kongress som initierats av Stockholms stad, Stockholms universitet och Stiftelsen Hållbara hav. Med hjälp av forskare och goda exempel från kommuner och företag är syftet att ge kommuner ökad kunskap, motivation och konkreta verktyg i arbetet med att få Östersjön frisk och uppnå EU:s Östersjöstrategi och Agenda 2030 med de 17 hållbarhetsmål som antagits globalt.

2017-02-22

Torskprojekt uppmärksammas i dansk tidning

"Projekt ska ge forskare bättre förståelse för torsken i östra Östersjön". Det skriver den danska tidningen FiskeriTidende som har uppmärksammat märkningsprojektet som ska kartlägga torskens tillväxt. I projektet, som kallas TABACOD (Tagging Baltic Cod), har forskare från Danmark, Tyskland, Polen och Sverige sedan projektet startade förra året, märkt ca 4500 torskar. 

2017-01-30

Nytt projekt undersöker tillväxten hos torsk och plattfisk i Östersjön

Fiskar i Östersjön har under längre tid påverkats av den negativa utvecklingen i Östersjön. På senare tid har torskens kondition och tillväxt påverkats negativt. Vad finns det för risker med minskande fisktillväxt och hur har utvecklingsmönstret hos olika fiskarter sett ut över tid?

2017-01-26

Vad händer på stiftelsen 2017? En sammanfattning

Januari månad är snart över och vi på stiftelsen vill passa på att kort sammanfatta en del av det som händer under året. Vi ser tillbaka på 2016 som ytterligare ett framgångsrikt år där t.ex. Skansen tog det första spadtaget till "Baltic Sea Science Center", en helt ny och banbrytande utställning om Östersjön som öppnar 2018. På grisgården i Polen, där vi genomför vårt demonstrationsprojekt för att minska näringsläckage från stallgödsel, har vi etablerat separering, säker förvaring och spridning av gödsel. 

2017-01-18

Nytt projekt kartlägger näringstillförsel från sjöfart

BalticSea2020 har gått in i ett samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. För att nå en effektiv minskning av näringstillförsel från fartyg ska man i projektet "Kartläggning av näringstillförsel från sjöfart till Östersjön" kartlägga och beskriva de största källorna från sjöfarten. Målsättning är bl.a. att sammanställa befintlig data kring näringsbelastning från olika vattenutsläpp (svartvatten, gråvatten, skrubbervatten, matavfall samt NOx, dvs. kvävoxidutsläpp). Projektet finansieras av Thurséus forskarhem. Läs mer om projektet här.

2016-12-24

BalticSea2020 i Dagens Nyheter: Kan jultomten rädda torsken i Östersjön?

Tänk att vi har ett stort välmående bestånd av älgar i Värmland. Tänk sedan att alla jägare som bor på västkusten och på ostkusten bestämmer sig för att åka dit och för att skjuta så många älgar som möjligt, och sedan lämna 40 % kvar döda i skogen. Tänk året efter, när det inte finns några älgar kvar i Värmland, så åker samma skara jägare till Dalarna för att skjuta alla älgar där, och efter det lämnade 40 % döda i skogen. Tänk slutligen att detta upprepas år efter år på olika platser i Sverige?!

2016-12-19

Debattartikel: Bristande rening i enskilda avlopp är ett bortglömt miljöproblem

Debattartikel AH 201612Bristande rening i enskilda avlopp är ett bortglömt miljöproblem, som orsakar övergödda sjöar och kustvatten, samt förorenar dricksvattnet för tiotusentals människor. Om Sverige ska lyckas nå vattendirektivets miljömål om tio år är det hög tid för en nationell satsning på enskilda avlopp. Läs BalticSea2020:s debattartikel som publicerades i Aktuell Hållbarhet idag.

2016-12-15

Projektet Levande kust i "Mitt i Naturen"

I kvällens avsnitt av "Mitt i Naturen" besöker programledaren Magdalena Forsberg stiftelsens projekt Levande kust som genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. I avsnittet berättar stiftelsens forskare och projektledare Linda Kumblad och Emil Rydin om arbetet att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar. Ikväll den 15 december kl. 20.00 i SVT 1.

2016-12-14

Professor Lennart Balk publicerad i Scientific Reports

Brist på tiamin (vitamin B1) bland vilda djur är ett betydligt mer utbrett problem än vad man tidigare har känt till. Det visar ett nytt omfattande vetenskaplig arbete av forskare från 5 länder och 13 universitet och andra forskningsinstitutioner i Europa och Nordamerika, koordinerade av professor Lennart Balk vid Stockholms universitet. Resultaten publicerades igår i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports. Det skriver Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

2016-11-16

Första spadtaget för Östersjöhuset på Skansen

Idag onsdag den 16 november inleds arbetet för ett Östersjöhus på Skansen. BalticSea2020:s grundare och ordförande Björn Carlson är på plats för att genom ett symboliskt spadtag, starta bygget av ett kunskapscenter i världsklass.

2016-09-27

Nytt nummer av "Rädda Östersjön"

I söndags kom Mediaplanets tidning "Rädda Östersjön" ut som bilaga i Svenska Dagbladet. BalticSea2020 skrev ledaren "Vem ansvarar för Östersjöns framtida fiskbestånd?" där vi tar upp införandet av utkastförbudet, som är en viktig del i EU:s gemensamma fiskeripolitik (CFP) för att nå målen om ett uthålligt och hållbart fiske till år 2020. 

2016-06-29

Mätningarna i Björnöfjärden fortsätter även nästa år

Stiftelsen har beslutat att fortsätta mätningarna i Björnöfjärden under 2017 vilket betyder att det kommer bli ett 7de år av vetenskapliga mätningar inom projektet Levande kust. Syftet är att se de långsiktiga resultaten på Björnöfjärden av genomförda åtgärder. 

2016-06-08

Minskad övergödning längst Östersjöns kuster

Bottendöden på de stora djupen i Östersjön ökar men samtidigt minskar problemen med övergödning i kustnära områden. 

2016-05-27

Projektet ”Levande kust” presenteras i en naturutställning!

Projektet Levande kust startades år 2010 och genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. Fjärden kan liknas vid ett ”Östersjön i miniatyr”, den är kraftigt övergödd, har ett litet vattenutbyte och lider av en stor utbredning av syrefria bottnar. Den näring, fosfor och kväve, som når Björnöfjärden och bidrar till övergödning kommer främst från mänskliga aktiviteter som pågår i området. 

2016-05-26

Projektet "Mikroorganismernas roll i Östersjön" i Forskning & Framsteg

2011 startade professor Birgitta Bergman och doktor Craig Venter projektet ”Att se det lilla är att förstå det hela - Mikroorganismens roll i Östersjön”. Forskarna har undersökt vilka mikroorganismer som finns i Östersjön, hur dessa påverkas av yttre förändringar och hur de i sin tur påverkar livet i och runt havet. 

2016-05-26

Intervju med BalticSea2020:s grundare Björn Carlson i tidningen Hav & Vatten

I senaste numret av Hav & Vatten kan du läsa om varför Björn Carlson startade stiftelsen och vad som hänt sedan dess. 

2016-05-23

Professor Fredrik Wulff, styrelseledamot i BalticSea2020, har gått bort

Under sju år har vi på BalticSea2020 haft den stora förmånen att ha Fredrik Wulff som ledamot i styrelsen. Genom sin djupa kunskap om Östersjön, skarpa analys och värdefulla synpunkter har Fredrik varit ovärderlig för stiftelsens arbete. Med stor saknad vill vi på stiftelsen tacka honom för tiden tillsammans.

 

2016-05-20

Ny forskning: olika mängden rörligt fosfor i djupbottnarna i Egentliga Östersjön och Bottenhavet

IVL Svenska Miljöinstitutet har publicerat en artikel i tidskriften Vatten där forskarna har undersökt mängden fosfor i tio sedimentkärnor ifrån Bottenhavet och Egentliga Östersjön.

2016-05-18

Gäddorna vandrar upp i gäddvåtmarken!

En fjärdedel av Sveriges våtmarker har försvunnit genom dikning, uppodling eller sjösänkning. Våtmarker är viktiga lek- och uppväxtområden för bland annat gäddor, de erbjuder skydd och mat för små gäddyngel.

2016-04-22

Förbud mot utsläpp av toalettavfall

Idag meddelade HELCOM att IMO (The International Maritime Organization) beslutat att förbjuda utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön! Sedan våren 2015 är det förbjudet för fritidsbåtar att tömma toalettavfall i havet och nu kommer även de reglerna att gälla passagerarfartyg i Östersjön.