Sök pressmeddelanden

2017-11-16

Ny rapport visar höga utkast av torsk i Östersjön

En rapport publicerades nyligen av organisationen Our Fish som visar på att yrkesfiskarna i Östersjön slänger miljontals torskar döda överbord årligen, trots att detta är förbjudet inom EU. Kontrollen och efterlevnaden av förbudet är nästintill obefintlig i Östersjön. 

2017-11-06

Forskare: Ejdern försvinner på grund av tiaminbrist

Det finns en direkt koppling mellan tiaminbrist och ejderns beståndsminskning i Sverige. Det skriver forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt och Stockholms universitet, i ett pressmeddelande idag. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

2017-11-01

Debattartikel: Är Lövin lika nöjd som landsbygdsministern?

"Vi kan inte fortsätta förvalta torsken som vi gjort fram till idag. Den vägen hotar beståndet av en unik fiskart". Det skriver vår verksamhetschef Conrad Stralka i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning idag. 

2017-10-10

BalticSea2020: EUs beslut om torskkvoter för Östersjön en besvikelse

EU-förhandlingarna om fisket är klara. I natt kom beslutet från EU:s jordbruks- och fiskeministrar om 2018 års fiskekvoter för Östersjön. För torskens del blev resultatet en stor besvikelse och återigen har ministrarna beslutat om kvoter som går emot forskarnas rekommendationer. BalticSea2020:s verksamhetschef Conrad Stralka kommenterar beslutet.

2017-10-07

Folkbladet: Ödesdagar för torsken i Östersjön?

Tidningen Folkbladet uppmärksammar östersjötorskens kritiska situation och förhandlingarna om 2018 års fiskekvoter i Östersjön mellan EU:s fiskeministrar som äger rum på måndag den 9 oktober.
– Östersjötorsken är i kris, därför måste beslutet om nästa års fiskekvoter bli en vändpunkt, säger Henrik Svedäng i artikeln, forskare på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.

2017-10-06

Debattartikel: "Förhandla inte bort torsken"

"I år är det viktigare än någonsin att fiskeministrarna behärskar sig och följer det vetenskapliga råden, och att riksdagen ger Bucht ett tufft och tydligt mandat inför förhandlingarna. Det handlar om östersjötorsken som är mer utsatt än någonsin". Det skriver vår verksamhetschef Conrad Stralka i en debattartikel i Västerviks Tidning idag, inför nästa veckas förhandlingar om torskkvoter för 2018. 

2017-09-21

Bara små torskar i Östersjön

Forskarna Henrik Svedäng och Sara Hornborg undersöker i en artikel varför Östersjön nästan helt saknar större torskar. De jämför Östersjöns torskbestånd med Öresunds där det finns torskar i alla storlekar. En förklaring kan vara att i Öresund har trålfiske varit förbjudet sedan 1930-talet. Östersjöns torskbestånd är däremot utsatt för ett hårt fisketryck med trålning som inriktar sig på de större torskarna.

2017-08-31

Avgörande skede för östersjötorsken

I veckan lanserade regeringen sin havssatsning, tyvärr utan några åtgärder till stöd för Östersjöns krisande fiskbestånd.

2017-08-29

Stor satsning på sjöar och hav

Regeringen satsar 600 miljoner kronor på åtgärder för rent hav. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande idag. Pengarna ska bland annat finansiera åtgärder för att komma till rätta med övergödning, miljögifter och nedskräpning. BalticSea2020 välkomnar initiativet, men saknar ett åtagande för Östersjöns hotade fiskbestånd.

2017-08-23

Centerpartiet om torskens allvarliga situation i Östersjön

Centerpartiet har i en debattartikel i Kristianstadsbladet som publicerades igår, lyft frågan om situationen för östersjötorsken. De menar att Sverige måste ta ansvar om torsken ska kunna räddas och vidta åtgärder som leder till livskraftiga och hållbara fiskbestånd i Östersjön. "Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och flera fiskarter, bland annat torsken, är hotade. Tyvärr har regeringen tappat ledarrollen inom fiskepolitiken och tar inte problemet på allvar." skriver de.

2017-07-02

Ny satsning för att rädda östersjötorsken

Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk, utan den rubbas balansen i havet. Efter många års överfiske är torskbeståndet i Östersjön i kris. Beslutsfattare och forskare står handfallna samtidigt som läget blir allt mer akut. Stiftelsen BalticSea2020 lanserar nu ett nytt initiativ för att hjälpa Östersjöns torskbestånd.

2017-06-26

Linda Kumblad om hur Östersjön mår - i P4 Extra

Den 25 juni medverkade Linda Kumblad, forskare och projektledare för BalticSea2020:s projekt "Levande kust", i P4 Extra för att prata om statusen i Östersjön. Hör hela intervjun här och ta reda på mer om hur Östersjön egenligen mår (ca. 1:06:30 i programmet). För mer information om stiftelsens storskaliga demonstrationsprojekt "Levande kust", klicka här.

2017-06-22

BalticSea2020 i Båtliv: ”Dags för ett brett engagemang för att rädda östersjötorsken”

Vi båtägare njuter av Östersjön, men vi ser också tecken på att Östersjön mår illa. Vi ser med avsky på de algblomningar som drabbar Östersjön under somrarna samtidigt som vi upplever att det är svårare och svårare att fånga torsk, sik och lax vare sig vi använder handredskap eller lägger ett nät. Nu måste vi engagera oss! Läs vår senaste debattartikel om torskens situation i Östersjön som publicerades i tidningen Båtliv idag.

2017-06-12

Havs- och Vattenmyndigheten ska utreda bottentrålningens effekter

Regeringen ger Havs- och Vattenmyndigheten (Hav) i uppdrag att föreslå fiskeregleringar i skyddade områden. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande som gick ut i förra veckan (8 juni 2017). HaV ska också undersöka vilka effekter bottentrålningen kan ha inom skydda områden och inom trålgränsen och vid behov föreslå åtgärder.

2017-05-31

Fortsatt kris för Östersjötorsken

Det internationella Havsforskningsrådet (ICES) ger varje år rekommendationer till EU-kommissionen och fiskeministrarna för hur mycket torsk i Östersjön som bör fiskas. Inför 2018 föreslår ICES att kvoterna sänks med en tredjedel i det östra beståndet och mer än hälften i det västra.

2017-05-16

BalticSea2020 i Svenska Dagbladet: ”Torsken i Östersjön är på väg att försvinna”

I december förra året skrev vi en debattartikel på DN Debatt om Östersjötorskens allvarliga situation. Torskbeståndet är i kris, och politiken som skulle förvalta det likaså. Under våren har debatten om trålning fortsatt. Nu uppmanar vi regeringen igen att pröva nya initiativ så vi hinner rädda torsken och belyser faran med att vänta för länge med politiska beslut. Vi behöver agera nu om vi vill ha någon torsk i framtiden. Läs vår debattartikel som publicerades på SvD.se (Svenska Dagbladet) idag.

2017-05-12

Ny utredning för att öka åtgärdstakten av små avlopp

Igår den 11 maj 2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för hur man ska kunna öka åtgärdstakten och öka kretsloppsanpassningen av små avlopp. I Sverige finns det ca 250 000 små avloppsanläggningar med ingen eller dålig rening och nu anser regeringen att mer behöver göras för att hindra att orenat avloppsvatten sprids till våra sjöar och hav. 

2017-04-19

Projektet Levande kust har bidragit till en friskare Björnöfjärd

Ett av stiftelsens största demonstrationsprojekt "Levande kust" har blivit publicerade i den högt rankade vetenskapliga tidsskriften Environmental Science & Technology.

Under somrarna 2012 och 2013 genomförde stiftelsen BalticSea2020 en aluminiumbehandling av Björnöfjärdens syrefria bottnar. Syftet var att hjälpa vikens sediment att på nytt binda fosfor. Efter behandlingen har Björnöfjärden återfått samma vattenkvalitet som på 1950-talet.  

2017-04-11

Viktigt beslut om trålförbud vid S-kongressen

S-kongressen har beslutat att införa ett totalt förbud mot bottentrålning i Sverige. Beslutet är helt i linje med stiftelsens uppfattning och pågående arbete för att rädda Östersjöns genetiskt unika torskbestånd och stödja det småskaliga kustfisket. För mer information om beslutet, läs bl.a. Aftonbladets notis här. Läs också stiftelsens mer utförliga artikel om trålning som publicerades i Dagens Nyheter den 24 december 2016.  

2017-03-09

Krönika: Vågar Sverige ta första steget?

RaddaOstersjon6I måndags, i samband med kongressen Baltic Sea Future, kom Mediaplanets tidning "Rädda Östersjön" ut som bilaga i Svenska Dagbladet. BalticSea2020:s verksamhetschef Conrad Stralka har skrivit tidningens krönika som baseras på stiftelsens debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter den 24 december 2016. I artiklen skriver vi om torskens mycket problematiska situation och föreslår en konkret och genomförbar lösning: förbjud torskfiske med trål i Östersjön.