Sök pressmeddelanden

Östersjötorskens kris är på flera sätt en angelägen fråga för Finland. Först och främst är det en miljöfråga, där alla länder runt Östersjön har ett ansvar. För det andra skulle torsk kunna vara en viktig fångst i det finländska småskaliga kustfisket. För det tredje är det Finland som nu är ordförande för förhandlingarna om kommande års fiskekvoter i Östersjön. Det skriver BalticSea2020:s verksamhetschef Conrad Stralka, i en debattartikel som publicerades i Vasabladet fredag 27 september, och menar att Finland nu har en möjlighet att stödja EU-kommissionens förslag om ett stopp för riktat torskfiske, inte bara för Östersjöns och torskbeståndets återhämtning, utan också för det egna kustnära, småskaliga fisket.

Vasabladet

Läs artikeln i sin helhet här.