Sök pressmeddelanden

Idag släppte Världsnaturfonden, WWF, sin 13de utgåva av fiskguiden – en konsumentguide för fisk och skaldjur. I årets fiskguide får den hårt drabbade Östersjötorsken fortsatt rött ljus (låt bli).

WWF presenterade även sin granskning av EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP). GFP har som mål att fisket ska vara hållbart senast 2020. WWF:s granskning visar att EU-länderna har mycket arbete kvar för att nå målet, exempelvis har vi idag ett överfiske i Östersjön på 50 %, enligt WWF. Läs mer om granskningen av GFP på WWF:s hemsida.

Läs mer om årets fiskguide i WWF:s pressmeddelande Fiskguiden 2019: Negativ trend för 4 av 10 vanliga matfiskar
Du hittar WWF:s fiskguide på fiskguiden.wwf.se