Sök pressmeddelanden

I slutet av januari till början av februari i år genomfördes en forskningsexpedition i Östersjön för att bland annat undersöka fosforkoncentrationer och syrenivåer.

Resan var kopplad till Östersjö-övervakningsprogrammet som koordineras av Östersjöstaterna och samordnas av Östersjöns skyddskommission HELCOM samt övervakningen som utförs i enlighet med EU:s marina strategidirektiv. Forskningsområdena för resan var Finska viken, norra delen av Östersjöbassängen och Skärgårdshavet.

Tyvärr är syreförhållandena i bland annat Östersjöbassängen fortsatt låga, vilket de varit under de senaste decennierna. Den låga syrehalten i vattnet försämrar bottnarnas förmåga att hålla fosfor vilket resulterar i att fosfornivån i djupvattnen är hög vilket driver på övergödningen.

Läs mer om syresituationen i Östersjön på Finlands miljöcentrals hemsida.