Sök pressmeddelanden

I dag meddelade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att länsstyrelserna i år får över 400 miljoner kronor för lokalt vattenvårdsarbete för minskad övergödning.

Pengarna går bland annat till fiskevård, kalkning, LOVA-projekt, arbete med vattenförvaltning, till åtgärdsprogram för hotade arter samt insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. I fjol delade HaV ut totalt 374 miljoner kronor till länsstyrelserna för detta, i år får de totalt cirka 399 miljoner kronor. Utöver det har HaV beslutat att ge ytterligare totalt 21 miljoner kronor till länsstyrelserna vilket innebär en totalsumma på 419,9 miljoner kronor.

Läs hela pressmeddelandet från HaV här.