Sök pressmeddelanden

Nästa år ska EU leva upp till sina egna lagar, förordningar och löften om god ekologisk status på havsmiljön och ett hållbart fiske.

Som situationen ser ut för östersjötorsken måste drastiska beslut tas av våra politiker. Och det snarast. Detta skriver Björn Carlson, ordförande BalticSea2020, professor Ragnar Elmgren, styrelseledamot BalticSea2020, professor Per Larsson, styrelseledamot BalticSea2020 och BalticSea2020s verksamhetschef Conrad Stralka i artilen Drastiska beslut krävs för fisket i Östersjön som publicerades på SvD.se idag.

Läs artikeln här.