Sök pressmeddelanden

2018 har varit ett roligt och intensivt år! Det har hänt mycket inom projekten som stiftelsen driver, men även inom externa projekt som BalticSea2020 finansierar. Blickar vi framåt i 2019 så ser det ut att bli ett minst lika spännande år!

Redan i början av 2017 startade projektet Rädda östersjötorsken – skydda kustfisket för att belysa östersjötorskens akuta situation. Torskbeståndet i östra Östersjön består idag av små, klena torskar och fångsterna är på historiskt låga nivåer. Sedan projektstarten har stiftelsen arbetat aktivt med att föra dialog med ansvariga politiker samt skriva debattartiklar, men under våren 2018 växlades arbetet upp. Kampanjen ”Svårt att fatta” med Per Morberg lanserades, en kampanj som uppmanar allmänheten att ta ställning och begära att våra politiker ska verka för ett bottentrålförbud efter torsk i Östersjön. Kampanjen syntes i svenska tidskrifter och dagstidningar, i Stockholms lokaltrafik samt sociala medier. Totalt genererade kampanjen 70 000 namnunderskrifter.

Under Almedalen 2018 mötte stiftelsen flertalet representanter från våra partier för att diskutera torskfrågan. Ola Wong, författare och frilansjournalist, höll i Codcast under Almedalsveckan, en pod i tre avsnitt om östersjötorsken. Till varje avsnitt bjöds olika experter in och diskuterade frågor som till exempel torskens betydelse för Östersjön. Avsnitten finns tillgängliga på räddaöstersjötorsken.nu.

Kontinuerligt under vår och höst 2018 fördes dialog med berörda politiker för att belysa att 2019 års kvotförhandlingar inom EU kommer vara avgörande för östersjötorskens framtid. Tyvärr resulterade förhandlingarna i kvoter för östersjötorsken som var betydligt högre än vad ICES, miljöorganisationer och yrkesfiskarna själva föreslog. Läs mer om 2019 års kvotbeslut här. Under 2019 fortsätter arbetet med att föra dialog med våra politiker för nu krävs det politiskt engagemang och handling för att rädda Östersjöns unika och viktiga rovfisk!

Svart att fatta2Bild: Kampanjen "Svårt att fatta" samt urval av debattartiklar, undertecknade stiftelsen, som skrivits om östersjötorsken.

Projektledarna för Levande kust, Linda Kumblad och Emil Rydin, har gjort allt annat förutom att ligga på latsidan. Under det gångna året har de skrivit färdigt Levande kusts Vitbok och sammanfattning. Vitboken beskriver hur övergödda skärgårdsområden kan restaureras och vad det kostar. Den syftar till att inspirera och motivera till mer åtgärdsarbete mot övergödning, och bidra med ny kunskap och erfarenhet som projektet hämtat in under arbetet med att restaurera Björnöfjärden. Just nu pågår arbete med att översätta Vitboken till engelska.

I början av oktober 2018 var Levande kust med i ett stort inslag i Svenska Dagbladet. Om du inte redan läst det så kika in det här. Håll även ögonen öppna efter ett inslag om Levande kust i Forskning och Framsteg under sen vår/sommar!

Under 2018 startade projektet Fosforbindning i grunda övergödda vikar – vilka ämnen fungerar?, en förlängning av Levande kust. Aluminium användes för att behandla syrefria, djupa bottnar inom Levande kust. Detta projekt kommer undersöka vilka ämnen som lämpar sig bäst för att stoppa näringsläckage i grunda, övergödda vikar. Emil Rydin är projektledare, läs gärna artikeln Bottnar som övergöder – går det att stoppa den onda cirkeln? där Emil berättar mer om de olika metoder för att minska näringsläckage från bottnar.

Levande kust och Fosforbindning i grunda övergödda vikar – vilka ämnen fungerar? pågår fram till och med sommaren 2019. Levande kust kommer dock fortsätta i ytterligare tre år, men under ledning av Baltic Eye på Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Levande kust 2018

Bild högst upp till vänster: Emil och Linda tar sedimentprover från Björnöfjärdens botten. Foto: Malin Holestad/SvD. Bild högst upp till höger: Levande kusts Vitbok. Bild längst ned till höger: Även i år tömdes gäddvåtmarken vid Björnöfjärden, en våtmark som anlades inom Levande kust för att stärka områdets gäddbestånd. Drygt 200 mindre gäddor simmade ut i fjärden under dagen! Foto: BalticSea2020

Skansen utsidan

Under det gångna året har det hänt mycket på Baltic Sea Science Center på Skansen! Huset är nu färdigbyggt, utställningarna börjar ta form och några fiskar har även flyttat in i de stora akvarierna! Senast förra veckan flyttade den första torsken in i rovfiskakvariet, du kan följa torskens flytt i ett inslag på TV4 Nyhetsmorgon. I april öppnar huset för allmänheten, men fram tills dess kommer vi posta spännande uppdateringar på vår hemsida, så håll utkik!

Bild: Baltic Sea Science Center. Syftet med kunskapscentret är att berätta både hur människan påverkar havet negativt och vad som kan göras för att ändra utvecklingen med fokus på övergödning, miljögifter och fiske. I kunskaps-centret kommer det finnas utrymme för skolklasser
att ha lektioner och för övriga besökare att upptäcka
Östersjön från under ytan. Foto: BalticSea2020.

Under 2018 hade Mattias Klums sista naturfilm inom projektet The Baltic Sea Media Project premiär! Filmen, Havets Öga, beskriver det vackra och unika med Östersjön. I filmen får vi se innanhavet från ejdern, havsörnen och sälens perspektiv, följa med på laxarnas och mörtarnas tuffa vandringar och bevittna rödglittrande spigghannar som dansar för sina honor. Filmen finns att se på cmore men kommer finnas tillgänglig på stiftelsens hemsida från mitten av 2019. För att se trailern till Havet Öga, klicka här.

skolmaterial

Under 2019 släpper Folke Rydén sin sista dokumentärfilm inom projektet. I filmen, Baltic Sea: Closure, återbesöker Folke ämnena fiske, övergödning, toxiner och sjöfart. Vi kommer få träffa huvudpersonerna från tidigare dokumentärfilmer och återbesöka samma miljöer och platser för att se vad som hänt sedan sist. Filmen har premiär i mitten av 2019, men redan nu kan du se trailer till filmen här. Om du vill veta mer om Folkes nya film och hans tid inom mediaprojektet, läs då artikeln Tio år med Östersjön i fokus - intervju med Folke Rydén

I samband med att filmen Baltic Sea: Closure blir färdig kommer stiftelsens studiematerial uppdateras. Som vanligt finns det kostnadsfritt att beställa på utbudet.se för dig som är lärare!

Bild: Skolmaterialet, Östersjön – vad vi bör veta, innehåller fyra stycken dokumentärfilmer med tillhörande studiematerial för elever i årskurs 6,                                                                                 samt en naturfilm. 

På demonstrationsanläggningen i Polen jobbas det på för fullt! Syftet med projektet är att få till kretslopp på gårdar med industriell djurhållning för att minimera läckaget av näringsämnen från verksamheten. Det görs genom behandling, säker förvaring och säker spridning av gödsel. I ett första steg för att gården ska nå ett cirkulärt utnyttjande av växtnäringsämnen, med minimala förluster till luft och vatten, behöver gödseln separeras till en våt (kväverik) fraktion, som sprids på gårdens egna marker, och en torr och lätt (fosforrik) fraktion som kan transporteras till närliggande odlingsgårdar. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) hjälper till med provtagningen i projektet. Provresultaten visar att separationssystemet levererar över förväntan. Försöken tyder på att anläggningen fungerar och att projektet når målen.

Parallellt med arbetet på anläggningen pågår skrivandet av projektets Vitbok. Vitboken syftar till att sprida erfarenheter från projektet och beskriva projektets målsättningar, hur projektet genomfördes och varför, resultat och kostnader. Vitboken innehåller även rekommendationer som kan tillämpas på djurgårdar och jordbruk i regionen.

Under 2019 kommer vi även kunna se fram emot en manual för tillvägagångssätt för att restaurera blåstångssamhällen! Projektet Restaurering av blåstångssamhällen – en manual för tillvägagångssätt drivs av Lena Kautsky, Susanne Qvarfordt och Ellen Schagerström vid Stockholms universitet. Om du vill veta mer om projektet kan du läsa en intervju med Ellen Schagerström här

2019 kommer bli ett riktigt spännande år och vi hoppas att ni följer oss i arbetet för en friskare Östersjö!