Sök pressmeddelanden

Idag publicerade Havs- och vattenmyndigheten rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018, en sammanställning av hur våra kommersiellt viktigaste fiskarter och skaldjur mår. 

Torsken i östra Östersjön har fortsatt dålig tillväxt och är mager. Forskarna ser även en fortsatt negativ utveckling för kustens viktiga rovfiskar gädda och gös i Egentliga Östersjön.

Innehållet i rapporten ska fungera som underlag för exempelvis fiskereglering och är ett viktigt verktyg för att nå miljökvalitetsmålen.

Läs HaVs pressmeddelande om rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 här.
Läs rapporten i sin helhet på HaVs hemsida.