Sök pressmeddelanden

Den 21 februari kommer flera framstående internationella forskare medverka på heldagsseminariet The Expansion of Low Oxygen Zones in the Global Ocean and Coastal Waters i Stockholm. Under dagen kommer minskade syrenivåer i världshaven och kustvattnet diskuteras – hur det påverkar produktivitet, biologisk mångfald och biogeokemiska cykler.

Seminariet är kostnadsfritt, men registrering krävs då det finns ett begränsat antal platser. Sista dagen för registrering är 13 februari. För mer information, program och registrering, besök Kungliga Vetenskapsakademiens hemsida.

Seminariet finansieras av BalticSea2020, Stockholm universitets Östersjöcentrum, Havs- och vattenmyndigheten samt Kungliga Vetenskapsakademien.