Sök pressmeddelanden

I torsdags förra veckan beslutades att nio havsområden i Östersjön ska ingå i den internationella biologiska mångfaldskonventionen. Detta innebär att dessa havsområden anses vara särskilt skyddsvärda, så kallade EBSA-områden (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas).

Vartannat år träffas medlemsländerna i FN:s konvention för biologisk mångfald. Denna gången hölls det 14:de mötet i Sharm El Sheikh i Egypten där beslutet om nya EBSA-områden i Östersjön antogs. Områdena i Östersjön är:
Norra Bottenviken
Kvarkens skärgård
Ålandshav, Ålands skärgård och Finska skärgårdshavet
Östra Finska viken
Innanhavet av västra Estlands skärgård
Sydöstra Östersjöns grundområde
Södra Gotland tumlarområde
Fehmarn Bält
Fladen och Stora och Lilla Middelgrund

Områdena anses extra viktiga för den biologiska mångfalden i Östersjön baserat på sju kriterier. Minst ett kriterie ska uppfyllas för att området ska kunna klassas som EBSA.

Beslutet innebär att dessa områden i Östersjön nu jämställs med de ekologiskt och biologiskt viktigaste områdena i världen. Hur områdena ska skyddas är upp till de enskilda länderna, men Monika Stankiewicz, HELCOM's generalsekreterare, uttryckte:
- Beyond the protection of unique biodiversity, the EBSAs in the Baltic Sea can greatly help to establish maritime spatial plans that are coherent across borders, eventually leading to greater efficiencies for managing our activities at sea and improving the state of the sea.

Det finns fler viktiga områden i Östersjön som inte ingår i EBSA, exempelvis Bornholmsdjupet som är det krisartade östra torskbeståndets huvudsakliga lekområde.

Läs mer om EBSA och beslutet på följande sidor:
Baltic Eye
HELCOM