Sök pressmeddelanden

Som del i arbetet med att genomföra EU:s havsmiljödirektiv bedömer Havs- och vattenmyndigheten (HaV) hur den svenska havsmiljön mår. Idag släppte HaV ett pressmeddelande rörande bedömningens resultat.

Områden som omfattas är Skagerrak, Kattegatt och Öresund och Östersjön. Bedömningen ligger till grund för kommande nationellt arbete med att nå målet om så kallad god miljöstatus i svenska havsområden till år 2020. Årets bedömning av havsmiljön är en uppdatering av den som gjordes 2012. Bedömningen bygger på miljödata från åren 2011-2016 om bland annat övergödning, farliga ämnen, fisk och skaldjur och marint skräp.

I HaV:s pressmeddelande säger Mia Dahlström, enhetschef på HaV:
- Våra havsmiljöer mår generellt inte så bra, tillståndet för några marina arter är kritiskt, till exempel för torsken i Östersjön. Övergödning är också ett fortsatt stort problem även om tillförseln av näringsämnen minskar.

Trots att tillförseln av näringsämnen till havet minskat så lagras stora mängder i havsbotten och läcker tillbaka till vattnet och driver på övergödningen.

HaV bedömer att fisket av flera arter av fiskar och skaldjur är för stort för att vara på en långsiktigt hållbar nivå. Fisket har även en indirekt verkan på ekosystemet, exempelvis genom att fiskarternas roll i ekosystemet påverkas och oönskade bifångster. Men fiskebestånden påverkas även negativt av andra miljöproblem, bland annat övergödningen och fysiska störningar i lek- och uppväxtområden.

- Vi har under lång tid belastat havet för hårt och vi belastar det för hårt även idag. Därför behöver vi vända utvecklingen, säger Mia Dahlström.

Men det finns ljusglimtar, halter av farliga ämnen har minskat och strömmingsbeståndet i Östersjön mår bra.

Läs hela Havs- och vattenmyndighetens pressmeddelande här.