Sök pressmeddelanden

I förra veckan var det ett större inslag i Dagens Nyheter om aluminiumbehandling – en metod för att stoppa näringsläckaget av fosfor och därmed minska övergödningen i sjöar och vikar. 

Näst på tur för behandlingen står Brunnsviken i Stockholm. Linda Kumblad, projektledare för Levande kust, berättar om behandlingen och dess resultat i Björnöfjärden. Läs hela artikeln på Dagens Nyheter.

Vill du läsa mer om aluminiumbehandlingen i Björnöfjärden och stiftelsens projektet ”Fosforbindning i grunda övergödda vikar – vilka ämnen fungerar?”, en förlängning av projektet Levande kust? Klicka då här.