Sök pressmeddelanden

Sjöfarten och kryssningsindustrin i Östersjön är totalt sett stor, vilket påverkar havet genom näringstillförsel. I början av året startade projektet ”Kartläggning av näringstillförsel från sjöfart till Östersjön” under ledning av doktorand Magda Wilewska Bien, docent Lena Granhag, och professor Karin Andersson vid Chalmers Tekniska Högskola.

Målet med projektet var att kartlägga sjöfartens bidrag till näringsbelastning i Östersjön, vilka utsläpp som innehåller näringsämnen och hur de kopplas till olika typer av fartyg. Projektet har även sammanställt vilka regleringar och lösningar som finns för att reducera näringstillförseln och vilka åtgärder som förväntas vara effektivast för att minska bidraget från de olika källorna. I slutet av juni avslutades projektet och nu kan du läsa slutrapporten. Du hittar den här.

Vill du läsa mer, besök då projektets hemsida.