Sök pressmeddelanden

Kommissionens förslag för torskfisket i Östersjön 2019 publicerades idag. För Östersjöns östra torskbestånd, som stiftelsen varit djupt engagerad i, är kommissionens råd otillräckligt. Kommissionen föreslår en sänkning från föregående år, från 28 000 ton till ca 24 000 ton, vilket är långt över vad det vetenskapliga rådet ICES har rekommenderat. ICES förslag på kvoter för östra Östersjöns torskbestånd 2019 var 16 600 ton.

Kommissionens råd vad gäller det västra beståndet för 2019 är 7 300 ton (föregående års råd var 5 500 ton) vilket ligger i linje med ICES rådgivning.

Torsken i Östersjön, speciellt det östra beståndet, är i behov av kraftfulla åtgärder för att räddas. Därför är kommissionens förslag otillräckligt. 

Du kan läsa mer kommissionens rådgivning till ministerrådet för 2019 här.