Sök pressmeddelanden

Rovfisken betyder mycket för balansen i Östersjön, men havets torskbestånd är i kris och består av små och klena individer.

Enkätundersökningar genomförda av Naturskyddsföreningen och WWF visar att det finns en bred majoritet i riksdagen för att stoppa bottentrålningen av torsk i Östersjön, men ingen i fiskebyråkratin förmår göra något utan hänvisar till någon annan, gärna EU. Att stoppa bottentrålningen efter östersjötorsk är ett gemensamt beslut i EU, men Sveriges regering kan ta viktiga steg för att inom ramen för EU:s fiskepolitik rädda östersjötorsken.

Läs hela debattartikeln på SvD debatt, skriven av Björn Carlson (styrelseordförande BalticSea2020), Ragnar Elmgren (styrelseledamot BalticSea2020 och professor vid Stockholms universitet), Per Larsson (styrelseledamot BalticSea2020 och professor vid Linnéuniversitetet), Henrik Svedäng (docent, Östersjöcentrum Stockholms Universitet och HMI Göteborgs Universitet) och Conrad Stralka (verksamhetschef BalticSea2020).