Sök pressmeddelanden

I år påbörjar regeringen en utökad och flerårig satsning på rent hav!

Länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer kan söka medel hos Havs och vattenmyndigheten för lokala åtgärder för att minska övergödningen. Totalt handlar det om medel på nio miljoner kronor för 2018. Satsningen är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Läs Havs och vattenmyndighetens pressmeddelande här.

Satsningen är mer än behövligt för att vi ska nå god ekologisk status runtom vår kust! Levande kusts Vitbok är en bra informationskälla för olika åtgärder, vad de kostar att genomföra och vad de har för förväntat resultat. Vitboken, och en sammanfattning, hittar du på här.