Sök pressmeddelanden

Förra veckan besökte Emil Rydin och Linda Kumblad Svealands kustvattenvårdsförbunds årsmöte. Här presenterade de det storskaliga restaureringsprojektet Levande kust som genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård.

I och med årsmötet släpptes ävenSvealandskusten 2018 års upplaga av Svealandskusten, en rapport som sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen runt Svealand. Här kan man bland annat läsa om blåstång och hur fredade området påverkar kustens viktiga rovfisk gädda samt provresultaten från kustområdena. 2017 års provtagning visar att Björnöfjärdens fosforhalt återigen är i balans och fjärdens ekologiska status är klassad som god till hög. Svealandskusten 2018 finns att läsa här.

Vill du läsa mer om projektet Levande kust och vilka åtgärder som genomförts i fjärden, besök projektets hemsida eller varför inte läsa ett längre reportage om projektet i 2017 års upplaga av Svealandskusten? Den finner du här, reportaget börjar på sid 22.