Sök pressmeddelanden

Idag kom tidningen ”Rädda Östersjön” ut som bilaga i Svenska Dagbladet. Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020, har skrivit ledaren Östersjön, en framgångssaga?

Larmrapporter från forskare och miljöorganisationer har duggat tätt men så sakteliga har politiker och myndigheter tagit sig an problemen. Glädjande nog ser vi att åtgärder sätts in inom jordbruk, reningsverk förbättras och lagstiftning mot miljögifter har införts. Men den stora torsken - Östersjöns viktigaste rovfisk – håller på att försvinna rakt framför ögonen på några av världens mest progressiva miljönationer.

Historiskt har vi kunnat fiska ca 200 000 ton torsk varje år i Östersjön, idag kan yrkesfiskarna knappt fånga 20 000 ton. Forskarna ser flera orsaker till att torskbeståndet i Östersjön sjunkit snabbt, men ingen enskild faktor har påverkat torsken så mycket som det moderna bottentrålfisket. I ledaren kan du läsa mer om varför stiftelsen förespråkar ett bottentrålförbud som ett första steg för att rädda torsken i Östersjön.

Läs artikeln i sin helhet här.

raddaostersjn ledare