Sök pressmeddelanden

Under hösten 2017 genomförde SMHI syrgaskartering i Östersjön. Resultaten för 2016 och de preliminära resultaten för 2017 visar att de dåliga syreförhållandena fortsätter. 

Omkring 18 % av bottnarna i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten är döda till följd av syrefria förhållanden och ca 28 % av bottnarna lider av akut syrebrist.

Utbredningen av anoxi (helt syrefria bottnar) och hypoxi (syrebrist) får stora konsekvenser på djur- och växtliv i havet. Under perioden 2014-2016 har det skett flera stora inflöden i Östersjön som haft stor inverkan på innanhavets syresituation, men ofta är effekterna kortvariga. Östersjöns syrefria och syrefattiga områden fortsätter att vara på en konstant förhöjd nivå, säger SMHI.
 
Läs hela artikeln här.