Sök pressmeddelanden

I tisdags medverkade Linda Kumblad och Emil Rydin, båda docenter och projektledare för Levande kust, på Kustdagen 2018 som hölls på Åland. I samband med seminariet medverkade de i ett inslag i Ålands radio där de berättar om åtgärderna som genomförts och vad det resulterat i. Hemligheten till att fjärden numera har god vattenkvalité ligger i att ta ett helhetsgrepp om orsakerna till övergödningen, säger Emil och Linda. Du kan även läsa om projektet i Nya Åland.

Kustdagen 2018 anordnades av Ålands landskapsregering och allmänhet, politiker och tjänstemän var inbjudna. På seminariet presenterade Emil och Linda vilka åtgärder som genomförts inom projektet och vad de gett för resultat.
Levande kust startade 2011 och genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. Fjärden var vid projektets start kraftigt övergödd med stor utbredning av syrefria bottnar. Och det var just därför som den valdes för projektet. Björnöfjärden kan nämligen liknas vid ett Östersjön i miniatyr då den dessutom har litet vattenutbyte med fjärden utanför – precis som Östersjön har ett litet vattenutbyte med Nordsjön. Målet med projektet är att visa att det är möjligt att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar dvs. klart vatten, ett rikt växt- och djurliv, ett naturligt fiskesamhälle och syresatta bottnar med bottendjur. Och det har gått bra!

I en artikel i Nya Åland, som publicerades samma dag, beskrivs restaureringsprojektet som en framgångssaga. Men Linda och Emil poängterar att det inte finns några genvägar - det krävs att man tar ett helhetsgrepp om orsakerna till övergödningen. En av de viktigaste åtgärderna är att minska utsläppen. Inom projektet identifierades jordbruket, närliggande hästgårdar och privata avlopp som källor till övergödningen i fjärden. Åtgärder sattes in för respektive källa. Men för att ge naturen en chans till återhämtning behövde även något göras åt de gamla synderna i Björnöfjärdens sediment, dvs. gamla utsläpp av fosfor som lagrats i bottnen och läcker tillbaka till vattnet. Genom att aluminiumbehandla sedimenten har projektet lyckats halvera fosforhalten i Björnöfjärden, nu är fosforn bunden i bottnen där den hör hemma istället för i den fria vattenmassan.

Det går att förbättra vattenkvalitén i övergödda havsvikar med ett målmedvetet helhetsgrepp, summerar artikeln. Men det behövs också ekonomiskt stöd och kunskap och här är aktiv politisk strategi viktigt för att fler ska kunna genomföra förändringar för en levande kust.

Lyssna även på intervjun med Emil och Linda i Ålands radio där de berättade mer om åtgärderna. Klicka här för att lyssna på inslaget.