Sök pressmeddelanden

Tiden går fort när man har kul heter det, och det stämmer här på stiftelsen! 2017 är över, ett spännande år som till stor del fokuserat på östersjötorskens utsatta situation.

Första januari förra året startade projektet Rädda östersjötorsken – skydda kustfisket. Projektet pågår till slutet av 2019 och fokuserar på att sprida information om de utmaningar Östersjöns torskbestånd står inför. Samtidigt arbetar vi med vetenskapliga, ekonomiska, regulatoriska och samhälleliga analyser för att ta fram beslutsunderlag för alla intressenter. Vi vill att de politiska beslut som tas om östersjötorsken ska vara så välgrundade som bara möjligt. Under 2018 kommer arbetet med torsken fortsätta och intensifieras och vi hoppas innerligt att ni följer arbetet här på hemsidan och på projektets sida räddaöstersjötorsken.nu.

Raddaostersjotorsken

Bild längst upp till vänster: En av flera informationsfilmer producerade för att sprida information om östersjötorskens kritiska situation. Bild längst upp till höger: Ett av de debattinlägg som stiftelsen skrivit. Bild längst ned: Projektets hemsida räddaöstersjötorsken.nu.

Projektet Levande kust publicerades i Environmental Science & Technology i april 2017. Läs artikeln i sin helhet här. Under 2018 kommer projektledarna Emil Rydin och Linda Kumblad färdigställa och publicera vitboken, samt träffa intressenter och berätta om projektets resultat. Projektet finns sammanfattat i en utomhusutställning vid Björnöfjärden i Stockholms skärgård, har du vägarna förbi i vår så åk gärna dit och kika! Mer info finns på levandekust.se.

lk

Bild högst upp: Projektledarna Emil Rydin och Linda Kumblad ser till att inga smågäddor fastnar i våtmarken när den töms i juni 2017. Gäddvåtmarken är belägen vid Björnöfjärden i anslutning till Säby säteri. Här finns även projektets utomhusutställning. Foto: BalticSea2020. Bild längst ned till vänster: Levande kust i Environmental Science & Technology. Bild längst ned till höger: Björnöfjärden på tidig vår. Foto: BalticSea2020.

Under 2017 har även projektet  ”Hundra år av tillväxt – en röst från arkivet” under ledning av Henrik Svedäng startats. I början av 2018 initierades 3 nya projekt: ”Kartläggning av näringstillförsel från sjöfart till Östersjön” under ledning av Chalmers, ”Fosforbindning i grunda övergödda vikar – vilka ämnen fungerar?” som projektleds av Naturvatten i Roslagen AB och ”Minskad miljöbelastning från sjöfart i Östersjön” under ledning av Lena Granhag och Erik Ytreberg vid Chalmers. Håll utkik på hemsidan framöver för att följa vad som händer inom projekten.

Demonstrationsanläggningen i Polen är uppe och rullar! Syftet med projektet är att få till kretslopp på gårdar med industriell djurhållning för att minimera läckaget av näringsämnen från verksamheten. Det ska bli spännande att följa arbetet under våren och hösten då både separering, lagring och spridning sker kontinuerligt och noga mäts och analyseras för att undersöka om projektet når sina mål. Håll utkik på hemsidan framöver!

Demonstrationsanlaggning

Bild högst upp till vänster: gödselbassäng för lagring av våtfraktion. Foto: Folke Rydén. Bild högst upp till höger: Mjuk transportslang för att transportera gödsel till åkerkanten. Foto: BalticSea2020. Bild längst ned: Släpslangsramp vid spridning av gödsel på grödorna. Foto: BalticSea2020.

Vi ser även fram emot premiären av Mattias Klums nya spelfilm ”The eye of the ocean”. Det är Mattias sista spelfilmen inom det 10 åriga projektet The Baltic Sea Media Project. Och sen är vi såklart spända över Baltic Sea Science Center – Östersjöhuset på Skansen som kommer stå klart i slutet av 2018!

skansen2

Ritning av Östersjöhuset på Skansen. Bild: Kawa arkitektur.

Det kommer bli ett riktigt roligt år och vi hoppas att ni följer oss i arbetet för en friskare Östersjö!