Sök pressmeddelanden

Nyligen rapporterar Danmarks radio, med stöd av en rapport beställd från DTU Aqua, att det danska yrkesfisket under 2016 slängt 10% av den fångade torsken överbord, det vill säga 1300 ton. I ett brev till Danmarks fiskeriminister Karen Ellemann kräver flera NGO:s, bland annat BalticSea2020, att ministern sätter stopp för det illegala utkastet av torsk i Östersjön.

Det har varit förbjudet med utkast i 3 år, trots detta fortsätter yrkesfisket att bryta mot lagen. Slöseriet med den genetiskt unika östersjötorsken måste upphöra nu! Läs hela brevet här.