Sök pressmeddelanden

Igår den 11 maj 2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för hur man ska kunna öka åtgärdstakten och öka kretsloppsanpassningen av små avlopp. I Sverige finns det ca 250 000 små avloppsanläggningar med ingen eller dålig rening och nu anser regeringen att mer behöver göras för att hindra att orenat avloppsvatten sprids till våra sjöar och hav. 

– Arbetet med att åtgärda och byta ut dåliga avlopp går för långsamt. Bara mellan en och tre procent av anläggningarna byts ut varje år. Med nuvarande takt kommer det att ta flera decennier tills de berörda anläggningarna är åtgärdade och därför behöver vi öka tempot, säger miljöminister Karolina Skog i regeringens pressmeddelande som gick ut igår.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Inom vårt projekt "Levande kust" som genomförs i Björnöfjärden - en skärgårdsvik på Ingarö, Stockholm, arbetar vi med flera åtgärder för att minska näringsläckage till fjärden. Målet är att visa att det är möjligt att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar. Ett omfattande arbete var att förbättra  dåliga små avlopp som läcker näringsämnen till fjärden, men som också bidrar till utsläpp av bakterier och virus som hotar att förorena dricksvattenbrunnar. Att regeringen igår beslutade om en utredning för att öka åtgärdstakten, men också kretsloppsanpassningen av små avlopp, ser vi som mycket positivt och inte en dag för sent.

Projektet "Levande kusts" arbete med att förbättra enskilda avlopp genomfördes mellan 2013 och 2014. För mer information, klicka här.

Klicka här för mer information om projektet "Levande kust".

Läs gärna vår debattartikel ”Bristande rening i enskilda avlopp är ett bortglömt miljöproblem” som publicerades i Aktuell Hållbarhet den 19 december 2016.