Sök pressmeddelanden

Stiftelsen har beslutat att fortsätta mätningarna i Björnöfjärden under 2017 vilket betyder att det kommer bli ett 7de år av vetenskapliga mätningar inom projektet Levande kust. Syftet är att se de långsiktiga resultaten på Björnöfjärden av genomförda åtgärder. 

Undervattensvegetationens utbredning, syresituationen i bottenvattnet och fiskyngeltillgången är exempel på viktiga parametrar som kommer att följas även under 2017. Björnöfjärden är efter genomförda åtgärder en av fjärdarna med bäst vattenkvalitet i Stockholms skärgård.