Sök pressmeddelanden

Projektet Levande kust startades år 2010 och genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. Fjärden kan liknas vid ett ”Östersjön i miniatyr”, den är kraftigt övergödd, har ett litet vattenutbyte och lider av en stor utbredning av syrefria bottnar. Den näring, fosfor och kväve, som når Björnöfjärden och bidrar till övergödning kommer främst från mänskliga aktiviteter som pågår i området. 

P1013200För att komma till rätta med övergödningen och dess effekter har projektet genomfört en rad olika åtgärder. Bland annat har en gäddvåtmark anlagts för att gynna fjärdens gäddbestånd, bottnar har aluminiumbehandlats för att minska fosforläckaget från sedimentet och ett flertal åtgärder för att minska läckage från områdets jordbruk, hästgårdar och enskilda avlopp har genomförts. Nu har en naturutställning etablerats på Ingarö där du som besökare kan se, läsa och lära om de olika åtgärderna inom projektet.

Utställningen är gratis att besöka och har öppet året runt. För mer information och hur du hittar till utställningen, besök www.levandekust.se.

Varmt välkommen!

Foto: Madeleine Holst, BalticSea2020