Sök pressmeddelanden

Skansen och BalticSea2020 startar ett samarbete för att rädda Östersjön och skapa ett friskare hav. Det är en satsning på 100 miljoner kronor med målet är att skapa ett pedagogiskt centrum för både skolklasser och alla som besöker Skansen. Här kommer Skansens gäster att kunna uppleva Östersjöns miljö under ytan i nyproducerade akvarier och upptäcka okända sidor av Östersjön i utställningar och laboratorier. Ambitionen är att öka allmänhetens kännedom om hur alla de 90 miljoner människor i Östersjöregionen också kan förbättra förutsättningar för ett renare innanhav.

Östersjöhus – ett kunskapscentrum på Skansen
I samarbete med BalticSea2020, Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms Universitet har Skansen tagit fram ett förslag på ett kunskapscentrum som nu blir verklighet tack vare finansiering från BalticSea2020.

- Vi är väldigt glada över samarbetet med Skansen. Det framtida Östersjöhuset kommer att bli en unik plats för besökare att lära sig mer om Östersjön och den framtid innanhavet står inför, säger BalticSea2020s verksamhetschef Conrad Stralka.

- Skansen är Sveriges största och roligaste klassrum. Här kan både skolelever och gäster lära sig mer om kulturhistoria och samspelet mellan människa, djur och natur. Med ett Östersjöhus får vi en unik möjlighet att berätta om den känsliga miljön kring och i Östersjön, om både problem och möjligheter, säger Skansenchefen John Brattmyhr.
- Det finns ingen sådan plats runt Östersjöns länder idag. Det ger oss möjlighet att engagera och aktivera människor att ta ställning för framtiden.

Akvariet
Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA

Viktiga frågor för framtiden
De som växer upp idag är de som kommer att leva med Östersjön i framtiden. I Östersjöhuset på Skansen kommer olika lösningar för framtiden att lyftas fram. Hur ska vi kunna behålla ett friskt innanhav med hållbara fiskbestånd som är till nytta för alla som bor runt om? Frågorna ställs på sin spets i de pedagogiska utställningarna i det nya kunskapscentret. Problemen är idag många, men med ökad kunskap och handlingskraft finns stora möjligheter att förbättra situationen i havet.

Byggstart 2016
Östersjöanläggningen på Skansen blir en spännande byggnad som kommer att ligga där det en gång i tiden fanns sjölejon, pingviner och till för några år sedan flamingos. Byggnaden från 50-talet ligger mellan Skansen-Akvariet och Galejans tivoliområde. Östersjöhuset detaljplaneras under 2015 och byggstart planeras till 2016.

Skansen - världens äldsta friluftsmuseum
Skansen är en av Sveriges ledande besöksmål med 1,4 miljoner besökare per år. Skansen grundades 1891 av Artur Hazelius för att visa hur människor bott och verkat i Sverige under äldre tid. Cirka 150 byggnader har flyttats hit från hela Sverige. I djurparksdelen visas skandinaviska vilda djur och på en del av gårdarna svenska lantraser. Skansen-Akvariet har exotiska djur. Dessutom finns här scener, restauranger, lekparker och butiker. Skansen är också en viktig miljö för lärande och kunskap med många inbokade skolklasser på besök varje dag.

BalticSea2020
Stiftelsen BalticSea2020 grundades år 2005 av Björn Carlson genom en donation om 500 miljoner kronor. Stiftelsens tillgångar ska finansiera projekt som är åtgärdsorienterade, innovativa och som bidrar till en friskare Östersjö. Stiftelsen arbetar också för att sprida kunskap och information om Östersjöns till beslutsfattare, myndigheter, skolor och privatpersoner.Sedan stiftelsen påbörjat sitt arbete 2006 har styrelsen anslagit närmare 400 miljoner kronor till projekt inom Övergödning, Fiske och Information. BalticSea2020 bedriver forsknings- och åtgärdsprojekt både under ledning av egen personal, och med stöd av externa institutioner och organisationer.

Kontakt

Skansen
Christina Hamnqvist, pressansvarig, 0708-49 92 00, christina.hamnqvist@skansen.se 
Maria Torén, marknads- och kommunikationschef, 08-442 81 86, 0709-48 99 90, maria.toren@skansen.se.

BalticSea2020
Conrad Stralka, verksamhetschef, 0707-50 23 31, cs@balticsea2020.org 
Ida Mårtensson, kommunikaiton & event, 0707-50 23 36, im@balticsea2020.org

För mer information och bilder, se pressmeddelandet i Skansens pressrum.

Mer information om Östersjöportalen på Skansen
Se också fördjupande information om projektet här